Tiểu Học Blackshear mừng thư viện mới được tân trang

Trường Tiểu Học Blackshear đã tổ chức một nghi thức cắt băng đặc biệt vào ngày 20 tháng Hai để mừng việc tái mở cửa thư viện của trường.

Thư viện này được sửa chữa hoàn toàn, nhờ ngân hàng “Texas Capital Bank”, Uỷ viên Giáo Dục Paula M. Harris, và tổ chức “Tracy and CreRenda McGrady Foundation”.

Bà Harris đã điều hợp một cuộc thi đua đặc biệt chỉ cho các cử tri của bà vào mùa hè qua. Trường thuộc Học Khu IV mà học sinh đọc nhiều sách nhất trong sinh hoạt “Millionaire Club” mùa hè qua sẽ thắng một giải thưởng trọn bộ của tổ chức “McGrady Foundation”.

Học sinh trường Blackshear đã đọc trên tổng cộng 900 cuốn sách, do đó tổ chức “McGrady Foundation” đã tặng tặng $20,000 để sửa chữa thư viện, cùng với 20 máy Kindles. Ngân hàng “Texas Capital Bank” cũng đóng góp cho đồ án này với số tặng phẩm gồm bàn ghế và 10 máy điện toán mới trị giá $10,000.