Triển Lãm ‘When I Grow Up’ 23 th. Hai tại HMWESC

Sở Giáo Dục và Kỹ Thuật của HISD (Career and Technical Education – CTE) sẽ tổ chức Triển Lãm ‘When I Grow Up’, vào thứ Bẩy, 23 tháng Hai, 2013—và đây không phải là cuộc triển lãm lỗi thời.

Dự trù sẽ từ 10g00 sáng đến 2g00 trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th Street, 77092), cuộc triển lãm này sẽ cung ứng một sinh hoạt hiện đại, thích thú về các ngành nghề cũ, kể cả những thủ công nghệ cho mọi lứa tuổi, cũng như các màn trình diễn, thi đua, hội thảo, thực phẩm, và nhiều hoạt động khác, tất cả đều có liên hệ đến các kỹ nghệ trong vùng.

METRO sẽ cung cấp chuyên chở miễn phí đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White từ các địa điểm sau đây lúc 9g sáng và 10g30 sáng, và sẽ chở về lúc 12g30 trưa và 2g chiều:

  • Long Academy (6501 Bellaire Blvd. 77074)
  • Jackson Middle School (5100 Polk, 77023)
  • Woodson K–8 (10720 Southview, 77047)
  • Sam Houston Math, Science, and Technology Center (9400 Irvington, 77076).

Sinh hoạt này miễn phí và mở cửa cho công chúng.

Sau đây là một số ngày quý vị có thể cần đánh dấu vào lịch:

22 th. Hai(.pdf): Ngày Hội “Major League Baseball Urban Youth Academy College & Career Fair”

25 th. Hai – 17 th. Ba: “Livestock Show & Rodeo”

1–31 th. Ba: Tháng Công Tác Xã Hội

2 tháng Ba: Hội thường niên lần thứ tám “Parent Conference and Resource Fair”

4 & 5 th. Ba: Đại Hội Ngăn Ngừa Lạm Dụng Trẻ Em thường niên lần 27

7 th. Ba:Họp Uỷ Ban

10 th. Ba: Ngày đổi giờ để tiết kiệm

11–15 th. Ba: Nghỉ Mùa Xuân

15 th. Ba: Hạn chót FAFSA

29 th. Ba: Lễ Mùa Xuân

11 tháng Tư: Họp Uỷ Ban

14–20 th. Tư: Tuần Lễ Ấu Nhi

6–10 th. Năm: Tuần Biết Ơn Thầy Cô

27 th. Năm: Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

6 th. Sáu: Ngày bãi trường (học sinh)