Triển Lãm ‘When I Grow Up’ của HISD để Đề Cao Giáo Dục và Ngành Nghề Kỹ Thuật ở Houston

Sinh hoạt này bao gồm các thực tập, ganh đua và hội thảo có liên hệ đến các lãnh vực nghề nghiệp địa phương

Để tuân giữ tháng Giáo Dục và Kỹ Thuật Toàn Quốc, Sở Chuẩn Bị Ngành Nghề và Đại Học của HISD sẽ tổ chức cuộc triển lãm ‘When I Grow Up’, vào thứ Bẩy, 23 tháng Hai, 2013 từ 10g sáng đến 2g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th Street, 77092),

Cuộc triển lãm này sẽ cho học sinh thấy những ngành nghề nhiều nhu cầu hiện có trong Houston và sẽ có các thực tập, ganh đua, hội thảo và các trung tâm tương tác.

“Triển lãm When I Grow Up Expo là một cơ hội độc đáo cho học sinh thuộc mọi lứa tuổi để đi vào thế giới lao động trong một môi trường giáo dục và giải trí,” Michael Webster, Giám Đốc Giáo Dục Kỹ Thuật và Ngành Nghề của HISD nói. “Chúng tôi hy vọng mọi người thăm viếng khi ra về sẽ có thêm kiến thức về thói quen làm việc và những ích lợi, về một loạt ngành nghề hiện có và về làm thế nào để có những nghề đó sau trung học.”

Nhiều đại diện kỹ nghệ sẽ trình bầy về các thông tin ngành nghề gồm Independent Petroleum Association of America, Wal-Mart, City of Houston Houston Community CollegeWorkforce Solutions cũng sẽ cung cấp các khoá hội thảo hoạch định nghề nghiệp.

“Ngoài việc khám phá nghề nghiệp, một vài trường của chúng tôi sẽ có mặt để trình bày các chương trình dậy nghề có trong sáu trường HILZ của chúng tôi, ở đây học sinh có thể kiếm được bằng cán sự trong khi vẫn ở trung học, và đi thẳng vào ngành nghề với lương cao,” Webster nói. “Đây là những cơ hội tốt cho các học sinh, và điều quan trọng là các em có thể tận dụng khi bước vào trung học.”

Sinh hoạt này cũng sẽ gồm một vài cuộc ganh đua, tỉ như “Computer Science Competition” được bảo trợ bởi Total Seminars, Fantasy Hair Battle, Rube Goldberg Engineering Challenge, Iron Chef Grill Off được bảo trợ bởi Randalls, và “Build a Better Dog House” được bảo trợ bởi Yarberry Construction, Marek Family Foundation, Grainger.

Metro sẽ cung cấp chuyên chở miễn phí từ các trường Long Academy, Jackson, WoodsonSam Houston High School lúc 9g sáng và 10g30 sáng.