Dạ hội tốt nghiệp sắp đến và không thể có được y phục dạ hội. Em có thể làm gì?

Dạ hội tốt nghiệp là một sinh hoạt mà nó có thể là một niềm vui lớn trong cuộc đời của mọi học sinh trung học. Tuy nhiên, vào mùa xuân, hàng ngàn học sinh nghèo phải ở nhà vì không thể kiếm được một y phục xứng hợp, dù là thuê mướn.

Nếu chính em (hoặc biết đến) một học sinh lớp 12 nghĩ đến việc không tham dự dạ hội năm nay vì không thể kiếm được y phục xứng hợp, đừng bỏ qua ước mơ này!

Hàng năm, một số tổ chức địa phương cấp y phục cho hàng trăm học sinh nghèo của các trường trung học công lập Houston với các áo mới hay chỉ dùng sơ sài được tặng bởi các người độ lượng ở Houston.

Dưới đây là một danh sách các tổ chức từ thiện sẵn sàng giúp đỡ y phục dạ hội tốt nghiệp:

  • Lone Star College System Cy-Fair Prom Closet (chỉ cho nữ giới)—năm ngày sắm sửa từ 15 tháng Ba đến 20 tháng Tư
  • Myriam’s Closet (nam và nữ)—một nhánh của chương trình Cindrella/Cinderfella Project; vui lòng lưu ý là mọi yêu cầu PHẢI qua vị cố vấn hay cán sự xã hội của học khu; thỉnh cầu cá nhân học sinh thì không được cứu xét)

Có thể tìm thấy những nơi cho và nhận y phục ở đây.