Giúp học sinh nhìn thấy một thế giới cơ hội

Tại HISD, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là chuẩn bị người trẻ để lên đại học và có sự nghiệp. Trong cả hai trường hợp, một phần lớn công việc đó bao gồm việc nâng cao ý thức của học sinh. Một số em không nhận biết rằng với tất cả những nguồn năng hiện có, đại học không chỉ là giấc mơ, trong khi nhiều em khác không biết gì đến tất cả những cơ hội sự nghiệp đang có trong xã hội.

Đó là lý do HISD tổ chức ngày hội thường niên Career and Technical Education (bây giờ được gọi là triển lãm ‘When I Grow Up’ Expo) vào thứ Bẩy tuần qua, và tôi rất vui để báo cáo rằng hàng trăm học sinh và gia đình đã đến để biết thêm nhiều cơ hội phấn khởi đang chờ đợi họ.

HISD từng cung ứng sự hướng dẫn đặc biệt về nhiều lãnh vực trong nhiều năm, tỉ như kỹ thuật xe hơi, nghệ thuật nấu nướng, và nông nghiệp, nhưng việc khởi sự  sáu học viên vào mùa thu qua lại càng giúp thêm nhiều học sinh khởi sự sớm con đường sự nghiệp.

Những học sinh nào hoàn tất một trong các chương trình bốn năm đó thì có thể tốt nghiệp với bằng trung học và bằng cán sự, cộng thêm kinh nghiệm quý giá của kỹ nghệ mà nó có thể dẫn đến những nghề nghiệp xứng đáng trong lãnh vực kỹ thuật gia tăng cao tỉ như kỹ sư, dược, và hệ thống điện toán.

Các tín chỉ đại học hai năm kiếm được bởi các học sinh này còn có thể chuyển vào bất cứ đại học công lập nào của Texas, tiết kiệm tài chánh và thời giờ cho họ nếu họ tiếp tục theo đuổi bằng cử nhân tại một đại học bốn năm.

Tôi rất phấn khởi khi thấy nhiều người trẻ đã biết tận dụng các cơ hội này, và tôi mong được nghe biết thêm về những ích lợi mà các cơ hội này đem lại cho học sinh.