Ba Mươi Hai Trường HISD Hiện Đang Cung Cấp Bữa Tối Miễn Phí cho Học Sinh

Vì ngày càng có thêm học sinh ở trường nguyên ngày, Sở Thực Phẩm HISD đã hợp tác với chương trình

“21st Century Community Learning Center” để cung cấp bữa tối tại nhiều trường để bảo đảm học sinh có được bữa ăn lành mạnh hàng ngày.

“Với một số em, các bữa tối này có lẽ là bữa duy nhất các em ăn cho đến ngày đi học hôm sau, do đó chương trình này sẽ cố gắng cung cấp cho các em sự dinh dưỡng thích hợp mà các em cần để phát triển,” Jonnelle Hollins nói, bà là quản lý các chương trình sau khi tan học của HISD. “Cung cấp bữa ăn tối miễn phí tại trường sẽ bảo đảm hàng ngàn học sinh có được ba bữa cần cho một ngày.”

Chương trình mới được thực hiện này cho phép bất cứ trẻ em nào dưới 18 tuổi được ăn tối miễn phí tại 32 trường HISD trong tuần lễ đi học. Tất cả bữa ăn đều đạt được những đòi hỏi về dinh dưỡng được đặt ra bởi “Child and Adult Care Food Program” của USDA.

Sở Thực Phẩm HISD nhận được bồi hoàn từ liên bang vì các bữa ăn này. Các trường tham dự buộc phải cung cấp các sinh hoạt sau khi tan trường và phục vụ thành phần học sinh có nguy cơ.

Các bữa ăn tối được cung cấp từ thứ Hai đến thứ Sáu. Những học sinh nào muốn tham dự được khuyên hãy liên lạc với các địa điểm này để biết thời gian. Trong niên khoá sắp tới, 2013-2014, chương trình này hy vọng sẽ được cung cấp tại 50 trường.

Các bữa ăn miễn phí hiện được cung cấp tại các trường sau đây:

 • Alcott Elementary School
 • Atherton Elementary School
 • Attucks Middle School
 • Black Middle School
 • Blackshear Elementary School
 • Brookline Elementary School
 • Bruce Elementary School
 • Cornelius Elementary School
 • Dowling Middle School
 • Fleming Middle School
 • Fonville Middle School
 • Furr High School
 • Henderson Elementary School
 • Jackson Middle School
 • Marshall Middle School
 • McReynolds Middle School
 • Sam Houston High School
 • Henry Middle School
 • Port Houston Elementary
 • Revere Middle School
 • The Rusk School
 • Ryan Middle School
 • Scarborough High School
 • Sharpstown Middle School
 • Shearn Elementary School
 • Sterling High School
 • Thomas Middle School
 • Washington High School
 • Welch Middle School
 • Woodson K-8
 • Wainwright Elementary School
 • Windsor Village Elementary School