Chương Trình Bông Phiếu 2012 Định Hình Giảng Dậy cũng như Xây Cất

Các học sinh tại trường Trung Học Milby đang học về những kỹ thuật mới nhất về sửa chữa điện lạnh trong một cơ sở được xây cất từ 1926, từ lâu trước khi hệ thống máy lạnh được thiết kế.

Trong nhiều năm, trường này đã nghĩ ra những sáng kiến để đưa nhiều loại học nghề vào một chỗ quá cũ, từ các lớp học hành đến lớp học in. Nhưng Hiệu Trưởng Roy de la Garza nóng lòng chờ đợi một trường Milby mới trong chương trình bông phiếu 2012.

Xem thêm hình ảnh của Trung Học Milby

“Nếu các học sinh có phương tiện kỹ thuật thích hợp và có đủ chỗ tốt, các em chắc chắn sẽ học giỏi hơn,” ông nói.

Trên toàn học khu, các nhà giáo dục đang nhìn đến chương trình xây cất theo bông phiếu trị giá $1.89 tỉ như một cơ hội độc đáo để biến đổi không chỉ các cơ sở nhưng còn cách giảng dậy học sinh, nhất là các chương trình dậy nghề và kỹ thuật được nhắm đến việc bớt đi khoảng cách giữa lớp học và lực lượng lao động hay giáo dục cao cấp.

“Những quyết định về cơ sở là chìa khóa để thay đổi cách chúng tôi giáo dục học sinh cho thế kỷ 21,” Alan Summers nói, ông là phụ tá tổng giám đốc HISD về Chuẩn Bị Đại Học và Ngành Nghề (College and Career Readiness).

HISD có một trường trung học dành riêng cho học nghề, Trung Học Barbara Jordan ở phía đông bắc của thành phố này. Với trên 920 học sinh, trường cung cấp nhiều lựa chọn giáo dục về ngành nghề và kỹ thuật.

Với một số học sinh sống khắp nơi trong thành phố, trường này có thể là một chọn lựa không thực tế vì sự chuyên chở và những lưu tâm hợp lý. Khi các trường mới trong bông phiếu được xây, ban quản trị HISD muốn bảo đảm là các trường này cung cấp các chương trình và phương tiện hiện đại để giúp học sinh theo học các trường trong khu vực hay giảm thiểu sự di chuyển.

Summers nói, “Chúng tôi muốn quân bình việc theo học các chương trình có phẩm chất cao trên toàn học khu. Sự thay đổi đó gồm cả cố gắng bảo đảm việc nhận biết những chương trình nào cần phải có và ở đâu.”

Biết thêm về các trường thế kỷ 21 (Anh ngữ)

Mùa hè qua, khu học chánh đã có những bước đầu tiên khi thiết lập chương trình “Houston Innovative Learning Zone” trong sáu trường trung học để gia tăng mạnh số trường mà học sinh cùng lúc có thể kiếm được chứng chỉ kỹ nghệ và tín chỉ đại học trong các kỹ nghệ nhiều nhu cầu, gia tăng mạnh, tỉ như quản trị điện toán và kỹ thuật quy trình.

Năm trong sáu trường này sẽ được xây lại hay tân trang theo chương trình bông phiếu, mà nó sẽ cho phép học khu tái thiết kế lại. Thực tế, điều đó có nghĩa thiết kế các cơ sở với những chỗ uyển chuyển mà có hệ thống nước cũng như điện để hỗ trợ những ngành nghề có thể thay đổi trong những năm sắp tới.

Một yếu tố then chốt khác sẽ là việc thành lập các trường để cung cấp cho học sinh việc sử dụng khả năng của mình trong một khung cảnh cửa hàng qua các doanh nghiệp ở trường. Hãy nghĩ đến một chương trình sửa xe trong trường mà dân khu vực có thể đem xe đến để bảo trì. Cơ sở đó sẽ cần đến một cách “để dân chúng vào trường, nhưng không ở trong trường,” Summers nói.

 

Trung Học Dubiski Career của học khu Grand Prairie nhắm đến việc chuẩn bị học sinh cho các nghề thuộc thế kỷ 21. Học trình của Dubiski Career giúp học sinh đi vào lực lao động với một chứng chỉ, cũng như, chuẩn bị họ cho một đại học 2 hoặc 4 năm.

Khu học chánh không đợi cho đến khi các trường mới thay đổi thì mới bắt đầu. Vào ngày 16 tháng Tư, Summers đưa một nhóm các hiệu trưởng và giáo chức HISD đi xe buýt lên Dallas để thăm Trung Học Dubiski Career của Khu Học Chánh Grand Prairie, mà nó trông như một cơ sở văn phòng hơn là một trường trung học cổ điển.

Họ cũng sẽ thăm trường New Tech High School ở Coppell, được thiết kế để khích lệ sự hợp tác học hỏi với sự nhấn mạnh đến thực tập. Ngày hôm sau, khi trở về Houston, Summers sẽ tổ chức nửa ngày hội nghị chuyên đề cho các nhà giáo dục để cung cấp sự huấn luyện về cách nối kết giữa ngành nghề và giáo dục kỹ thuật với các lớp truyền thống.

Trường New Tech High School ở Coppell, Texas mở cửa năm 2008. Trường này có chỗ rộng rãi, mọi học sinh có máy điện toán xách tay, và New Tech là một cộng đồng chú trọng đến học sinh.

“Nó khiến các giáo chức phấn khởi,” Summers nói. “Khi họ thấy thế nào là hợp tác, họ được phấn khởi đến độ chỉ muốn điều đó xảy ra ngay.”

De la Garza không cần phải thuyết phục. Tháng qua, một chuyến thăm viếng khác, ông đã đến cả hai trường Dubiski và New Tech. Điều ông nhìn thấy đã khiến ông trở nên lạc quan về các khả năng tại Milby, là nơi ông hình dung ra một tiệm bán sỉ mà học sinh có thể dùng các khả năng nhà hàng hoặc tiệm in trong “thế giới thực.”

Ông nói, “Thay vì ngồi trong lớp và nói về cách mở một tiệm buôn, (học sinh) có thể thực sự bước ra và điều hành một doanh nghiệp.”