Khai Mạc Ngày Đánh Dấu Học Vấn HISD

Buổi lễ sẽ vinh danh các học sinh nào được học bổng để tham dự đại học hai hoặc bốn năm

Lần đầu tiên, Khu Học Chánh Houston sẽ vinh danh các học sinh lớp 12 nào được học bổng để theo học các đại học trong một buổi lễ ghi dấu học vấn. Các “Academic Ambassadors” sẽ được vinh danh trong một buổi lễ tương tự như buổi lễ được tổ chức cho các học sinh lực sĩ. Năm học sinh của mỗi trường trung học phổ thông sẽ được đề cao vì học giỏi; vượt qua những trở ngại cá nhân; hoặc hăng say phục vụ trường hay cộng đồng. Dân Biểu và cựu học sinh Trung Học Milby là Mary Ann Perez sẽ là diễn giả chính. Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục Anna Eastman và TGĐ Terry Grier cũng sẽ đưa lời nhận xét. Sau buổi lễ, báo giới sẽ có cơ hội để phỏng vấn các học sinh.

Đề tài: Lễ Khai Mạc Ngày Đánh Dấu Học Vấn HISD

Nhân vật: Dân Biểu và cựu học sinh Trung Học Milby là Mary Ann Perez, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục Anna Eastman, TGĐ Terry Grier, các Academic Ambassadors của HISD, và Ban Quản Trị HISD.

Thời gian: Thứ Sáu, 26 tháng Tư, 2013 lúc 11g sáng – trưa.

Địa điểm: Thao đường Delmar-Tusa Athletic Complex, 2020 Mangum Road