Những thay đổi nhỏ tạo khác biệt lớn trong sinh hoạt đọc sách trường Trung Học Worthing

Học sinh tại trường Trung Học Phổ Thông Worthing đang gia tăng khả năng đọc sách trong khi học cách suy nghĩ chín chắn, nhờ ở sinh hoạt đọc sách toàn trường vừa được phát động bởi Hiệu Trưởng Tod Nix.

Nix và nhóm lập học trình “Secondary English Language Arts Curriculum” của HISD cùng làm việc để thiết lập một học trình đặc biệt cho các khóa dậy kèm hàng tuần ở trường, trong đó học sinh đọc những đoạn văn được chọn lọc về các biến cố hiện thời hay vấn đề xã hội, và sau đó thảo luận hoặc viết về vấn đề này.

Đây là điều một giáo chức Worthing ELA, là Dorshelle “Tiki” Cain-Collins, nói về điều đó:

“Khi giai đoạn đọc sách toàn trường được đưa ra, các giáo chức không lưu tâm lắm. Dành trọn 20 phút đọc sách dường như là điều bất khả vào lúc đó.”

Nhưng vào tuần thứ ba, bà nhận xét, có thêm học sinh muốn tham gia, và bây giờ, giai đoạn đọc sách trở nên phần thiết yếu của việc giảng dậy tại Worthing.

“Bài ‘Feeding our Army,’ ghi nhận sự khó khăn của một vài gia đình quân nhân khi phải đápứng nhu cầu hàng ngày với đồng lương quân đội. Bài này gây nên sự lưu tâm chính trong các học sinh, vì chúng không biết gì về sự khó khăn mà các quân nhân gặp phải, và nhiều em dự định sẽ gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp.

“Các học sinh đã có thể thảo luận về những điểm chính của bài trong khi nhận ra các lý do khả dĩ và các ảnh hưởng góp phần cho những vấn đề của các gia đình này. Lần đầu tiên, tôi thấy sự hăng hái khi các học sinh viết – và một số hiện đang ganh đua với nhau xem bài của ai sẽ được chọn. Đó thực sự là giây phút khích lệ.”