Làm thế nào tôi có thể giúp con tôi đương đầu với những tin bi thương?

H: Gần đây, tin tức dường như đầy tràn với thảm kịch này sang thảm kịch khác. Làm thế nào tôi có thể giúp con tôi hiểu được những gì nó nghe về vụ đặt bom ở Boston, vụ nổ nhà máy chế phân bón West, động đất ở Trung Cộng, và các biến cố khác quá đau thương?

Thánh Lễ: Cách tốt nhất quý vị có thể thi hành là lắng nghe bất cứ gì cháu muốn nói. Nếu cháu cảm thấy lo sợ, quý vị có thể nghe được những gì cháu lưu tâm và trấn an cháu rằng, tuy những điều kinh sợ đôi khi xảy ra, quý vị đang làm mọi sự có thể để giữ cháu được an toàn.

Đôi khi, người ta cảm thấy được thêm sức khi giúp đỡ các nạn nhân trong phương cách nào đó, do đó quý vị có thể khuyến khích cháu hãy nghĩ về sự bác ái mà cháu sẽ hỗ trợ (tỉ như hội Hồng Thập Tự hay các tổ chức khác) và giúp cháu gửi một số tiền.

Một cách tốt đẹp khác là đừng để cháu phải nghe những câu chuyện rúng động hay những hình ảnh ghê sợ bằng cách giới hạn tiếp xúc với tin tức về các biến cố này. Tùy theo tuổi của cháu, nó có thể nghĩ rằng các biến cố này đang tái diễn.

Cũng quan trọng là quý vị phải để ý đến tâm tình của chính mình. Hãy nhớ có ai đó để quý vị có thể nói chuyện và chia sẻ những lưu tâm về các biến cố này, và hãy tận dụng các hoạt động lành mạnh. Ngoài ra, hãy dành thời giờ để tìm hiểu các phương cách mà quý vị và gia đình có thể làm cho môi trường được an toàn hơn dù ở nhà, trong cộng đồng, hay trong trường.

Tại trường, chúng tôi thực tập biện pháp an toàn, và nó có thể bảo đảm nhắc nhở con em quý vị rằng những hành động này có thể hữu ích khi khẩn cấp. Việc này cũng có thể là thời điểm tốt cho gia đình để thảo luận về một số yếu tố an toàn, tỉ như phải làm gì nếu con em quý vị trong một hoàn cảnh khẩn trương khi ở nhà.

Vui lòng liên lạc với cố vấn hay y tá trường nếu quý vị cần thêm sự giúp đỡ hoặc cần giới thiệu đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần trong vùng. Quý vị cũng có thể tìm thấy số điện thoại của các nguồn hữu ích về cách đối phó với những biến cố bi thương trong trang web của Sở Tâm Lý của khu học chánh.