Cách nào tốt nhất để tìm hiểu về việc đóng cửa trường?

H: Làm thế nào để tôi biết là trường (hay học khu) của con tôi có đóng cửa vì lý do thời tiết hay không?

TL: HISD có nhiều cách để thông báo cho phụ huynh, học sinh, và nhân viên về việc học khu đóng cửa vì lý do ngập lụt hay thời tiết khẩn trương.

Truyền thông xã hội: Bất cứ ai có Facebook hay Twitter đều biết sức mạnh của Internet để chia sẻ tin tức mau chóng. Nếu quý vị chưa ghi tên để có chương mục truyền thông xã hội của HISD, hãy làm ngay bây giờ bằng cách nhấn vào các nối kết ở trên để có được các tin tức mới nhất.

School Messenger:  Đây là hệ thống điện thoại được sử dụng bởi các hiệu trưởng và tổng giám đốc để thông báo cho các nhóm dân chúng về các tin tức quan trọng và các cập nhật khác, do đó phụ huynh được mạnh mẽ khuyến khích hãy đảm bảo là trường có số liên lạc chính xác của họ.

Đường Giây Thời Tiết Khắc Nghiệt: Hãy gọi 713-267-1704 để biết những thay đổi chương trình có thể xảy ra vì thời tiết. Bản tin này lúc nào cũng có.

Tin địa phương: Sở Truyền Thông của HISD hoạt động chặt chẽ với các thành viên của các đài truyền hình, rađiô, và báo chí để loan tin mau chóng khi trường đóng cửa vì lụt hay các trường hợp khẩn cấp khác. Hãy gọi “Inclement Weather Hotline” ở số 713-267-1704 nếu quý vị không nghe được tin tức địa phương.