ĐH Rice công bố những học sinh thắng cuộc thi viết CERCL thường niên lần thứ sáu

Trung tâm “Center for Engaged Research and Collaborative Learning” (CERCL), trước đây được gọi là “Houston Enriches Rice Education” (HERE) tại Đại Học Rice, vừa mới công bố các kết quả cuộc thi viết thường niên lần thứ sáu, và Larry Turtle, một học sinh của trường Trung Học Reagan, được chọn là người đứng hạng nhất.

Tuttle và các học sinh HISD khác được yêu cầu diễn tả phương cách tốt nhất để bảo vệ các trường khỏi bị bạo lực về súng và những quy tắc nào cần để thực hiện các kế hoạch này.

Các học sinh khác có hạng trong cuộc thi này là:

Hạng hai: Jesus Banda (Eastwood Academy)

Hạng ba: Kheira Walker (Yates HS)

Hạng danh dự : Marquis Tryon (South Early College HS), Francisco Chacon (Chávez HS), Kayla Hamlin (Reagan HS), Ray Alvarado (Austin HS), Giovanni Puente (Chávez HS), Denia Martinez (Reagan HS), Jessica Hernandez (Chávez HS)