Các Khoa Y Tế Hiện Sẵn Sàng cho Học Sinh Westside trong New Futures Academy

Các học sinh trường Trung Học Westside giờ đây sẽ có một cơ hội để khởi sự ngay sự nghiệp trong các khoa y tế và khởi sự môn đại học với học viện mới “Futures Academy of Heath Science Careers”. Chương trình này, trong sự hợp tác với Đại Học Cộng Đồng Houston và trường “University of Texas MD Anderson School of Health Professions”, sẽ cung cấp cho học sinh Westside sự huấn luyện nghề trong các lãnh vực kỹ thuật, nhiều nhu cầu và cơ hội để kiếm được bằng cán sự vào mùa hè sau khi nhận bằng trung học.

“Thật là một cơ hội phi thường! Điều này sẽ giúp em hoàn tất bằng y tế nhanh hơn sau khi em tốt nghiệp trung học,” Raquel Sapon nói, em là một học sinh lớp chín của trường Westside, em muốn trở thành một bác sĩ. “Hơn nữa, sự kiện là em có thể kiếm được bằng cán sự, điều này tiết kiệm nhiều cho cha mẹ em.”

Những học sinh giống như Sapon sẽ có được những cơ hội về phòng thí nghiệm, thực tập và nội trú và được biết đến tám lãnh vực nghề nghiệp trong y khoa sau đây:  clinical laboratory science (phòng thí nghim), cytogenetic technology (di truyn), diagnostic imaging (chp hình), histotechnology (quá trình), medical dosimetry (đo liu lượng), molecular genetic technology (phân t gien), và radiation therapy (cha tr bng quang tuyến). 

“Thật có ý nghĩa khi có chương trình này tại trường Westside, và chúng tôi không thể cảm ơn cho đủ,” Hiệu Trưởng Peggi Stewart của Westside nói thêm rằng gần 300 học sinh cho biết rất thích các lãnh vực này. “Tôi không hồ nghi là các học sinh sẽ làm chúng tôi hãnh diện.”

Chương trình này sẽ thiết lập một lối dẫn trực tiếp cho học sinh HISD đến đại học University of Texas MD Anderson School of Health Professions và các nghề trong Trung Tâm Y Khoa Texas.

“Giáo dục đang thay đổi, và chúng tôi cố gắng dẫn đầu”, TGĐ của HISD là Terry Grier nói. “Và còn cách nào tốt hơn là hợp tác với những tổ chức mà họ thực sự dẫn đầu không chỉ ở Houston nhưng còn trên thế giới.”

Chương trình “Futures Academy” này sẽ khởi sự vào tháng Tám tại Westside với gần 50 đến 60 học sinh. Các lớp sẽ được tổ chức trong mùa thu, xuân, và mùa hè, và học sinh sẽ có thể hoàn tất bằng cán sự vào lúc họ tốt nghiệp trung học.

“Thật không thể ngờ và em không thể chờ để bắt đầu,” Sapon nói.

Sáu chương trình Futures Academy khác và các trường gồm:

  • Academy of Engineering Technology tại trường Furr High School
  • Academy of Process Technology tại trường Kashmere High School
  • Academy of Pharmacy Technology tại trường Long Academy
  • Academy of Network and Computer Administration tại trường Scarborough High School
  • Academy of Business, Logistics, and Global Supply tại trường Sterling High School
  • Academy of Manufacturing Engineering Technology tại trường Washington High School

Muốn biết thêm về một trong bảy chương trình này của HISD hãy gọi 713-556-6981