Sinh Hoạt “New Teacher Academy” Hé Mở Sự Hỗ Trợ Giáo Chức

Hàng trăm giáo chức – một số mới tinh và một số mới làm việc cho Khu Học Chánh Houston – đã tụ tập tại trung tâm Kingdom Builder vào ngày 29 tháng Bẩy để khởi sự sinh hoạt bốn ngày của học khu là “New Teacher Academy”.

Sinh hoạt này được đề ra để cung cấp cho các giáo chức mới nhất của HISD một viễn ảnh về học khu, những kỳ vọng của học khu, và nhiều dụng cụ sẵn có để giúp đỡ họ, ở trong cũng như ngoài lớp học.

“Đây không phải là một hoàn cảnh mà quý vị sẽ đi một mình,” Phụ Tá TGĐ về Phát Triển Chuyên Nghiệp là Lance Menster nói. “Trong một vài ngày sắp tới, chúng ta sẽ nói về hoạch định, giảng dậy, và chính sách học khu cũng như thủ tục, như thế quý vị sẽ biết phải dậy những gì, khi nào dậy, và dậy như thế nào.”

Menster nhấn mạnh rằng có nhiều hệ thống hỗ trợ đang tiến hành để giúp các giáo chức, và một vài hệ thống được danh riêng cho các giáo chức mới của học khu.

“Mỗi giáo chức mới sẽ được ấn định cho một người dìu dắt trong tuần tới để giúp họ trong suốt năm,” Menster nói, “và các chuyên gia phát triển giáo chức, các giáo chức chính, và các thẩm định viên của học khu cũng sẽ có mặt để cho biết ý kiến phản hồi và phê bình xây dựng. Đây là khởi đầu của một chuỗi hỗ trợ cho quý vị. Chúng tôi cũng có phim video làm mẫu về những giáo chức xuất sắc trên trang web PSD để cho biết các phương sách cụ thể mà quý vị có thể dễ du nhập vào cách dậy của mình.”

Lời hứa hỗ trợ này được đón nhận bởi nhiều tham dự viên, vì đó là một yếu tố then chốt được vài người đưa ra khi họ quyết định tham gia Nhóm HISD.

“Tôi có nhiều bạn cũng làm việc trong học khu này, và tôi nghe biết nhiều điều phi thường về học khu,” Veronica Callegari giải thích, bà đến từ học khu Alief và sẽ khởi sự dậy tại trung tâm ấu nhi Mistral vào tháng Tám.

“Cuộc huấn luyện sơ khởi giúp tôi bừng cháy,” Mary Flugence nói thêm, bà là một cựu giáo chức mười năm của học khu Fort Bend, bà sẽ dậy lớp năm tại trường Tiểu Học Foster vào mùa thu này. “Và tôi quý trọng tất cả mọi sự giúp đỡ hiện thời, sự giúp đỡ của ai đó trên hành trình. Quý vị không thể là một ốc đảo. Quý vị phải ở trong nhóm”

HISD đã thuê trên 1,600 giáo chức mới kể từ tháng Giêng năm nay.

<!–
New Teachers Institite – Images by Houston Independent School District