Tiểu Học Helms và “Camp Innovation” Tổ Chức Ngày Hội Khoa Học

Vào thứ Bẩy, 27 tháng Bẩy, trường Tiểu Học Helms và Camp Innovation đã họp nhau để tổ chức sinh hoạt Greater Heights Science Extravaganza. Dưới sự lãnh đạo của Ts.Reynaldo Guerra, một kỹ sư và ủng hộ viên cộng đồng Houston, trên 60 học sinh đã vui chơi trong một ngày với nhiều sinh hoạt miễn phí nhằm giúp các em thích thú làm việc trong các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán (STEM).

“Tôi đã từng nói lúc trước, và tôi nói lại, quốc gia này chưa bao gời cần có thêm các khoa học gia và kỹ sư như ngày nay,” Ts. Guerra nói. “Mục tiêu sau cùng là sự tiếp xúc sớm và những khám phá thích thú sẽ xây dựng các chuyên gia STEM cho tương lai.”

Trong cả ngày, học sinh từ 8-12 tuổi có cơ hội để thiết lập, kinh nghiệm và tìm hiểu kỹ sư và khoa học trong khi giao tiếp với các chuyên gia STEM và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Những nhà khoa học tương lai này đã nhìn thấy sự hoạt động của con ngươi, làm một cái hang cho những siêu anh hùng, và đã tính toán lúc nào tốt nhất để ra khơi trong một chuỗi đồ án có liên quan đến STEM.

“Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng có rất nhiều sự dìu dắt và tiếp xúc cho các em này,”  Joseph Sanchez nói, ông là Chủ Tịch Camp Innovation. “Chúng tôi rất phấn khởi khi là một phần tử của sự hợp tác này.”