Cung cấp cho giáo chức sự hỗ trợ cần thiết để trổi vượt

Thật lạ lùng về thành quả mà người ta có thể đạt được khi cảm thấy được hỗ trợ thích hợp. Dù có chuẩn bị thế nào cho một công việc nhất định, khi phải một mình đương đầu với thử thách người ta vẫn cảm thấy lo sợ. Đôi khi chỉ cần biết rằng có một nguồn tài nguyên ở đâu đó cũng có thể đem cho người ta sự can đảm cần thiết để tiếp tục đối diện với những nghịch cảnh.

Tuần này, hàng trăm tân giáo chức đã quy tụ trong sinh hoạt “New Teachers Academy” của Khu Học Chánh Houston, và tôi rất vui khi nghe biết nhiều người trong nhóm đã cho rằng cơ cấu hỗ trợ của chúng ta là một trong những lý do mà họ gia nhập Nhóm HISD.

Lonny Harris, người sẽ dậy môn Anh Văn là Sinh Ngữ Phụ tại trường Trung Học Austin vào mùa thu này, nói, “Tôi đến đây là vì HISD đem cho các giáo chức của mình một hệ thống hỗ trợ phi thường – và vì có rất nhiều cơ hội cho các giáo chức giỏi.”

HISD hiện có một hệ thống hỗ trợ vững mạnh để các giáo chức thi hành tốt nhất. Các giảng viên có thể cảm thấy an tâm khi biết rằng họ được sự hỗ trợ bởi một đội nhà giáo kỳ cựu là người sẵn sàng cung cấp cho họ bất cứ gì họ cần – dù là sự khích lệ, dẫn dắt, hay chỉ là kinh nghiệm của chính họ.

Quý vị có thể đọc thêm về cách chúng tôi hỗ trợ các giáo chức qua sinh hoạt “Effective Teachers Initiative” của HISD khi nhấn vào đây.

Có được một giáo chức giỏi trong từng lớp là một trong những quyết tâm của HISD cho cộng đồng Houston, bởi vì chúng tôi biết rằng không yếu tố nào có ảnh hưởng mạnh đến sự thành công học vấn của học sinh hơn là phẩm chất của các giáo chức. Houston là một thành phố phát triển theo đà đi lên, và các giáo chức là động lực chính, họ thi hành công việc vĩ đại là chuẩn bị các người lãnh đạo của từng thế hệ tương lai.