Tại sao đi học hàng ngày thì quan trọng

Tháng Chín là Tháng Ý Thức Sự Tham Dự, và khởi sự vào tuần tới, HISD sẽ phát động một chiến dịch truyền thông để chia sẻ các thông tin với phụ huynh về những nguy cơ của sự vắng mặt kinh niên.

Có nhiều lý do khác nhau tại sao học sinh vắng mặt ở trường, nhưng chúng tôi không nói về một hay hai ngày vắng mặt và vì lý do bệnh tật. Chúng tôi nói về các học sinh vắng mặt mười phần trăm hay nhiều hơn trong tổng số ngày đi học của một niên khoá – một cản trở nghiêm trọng đến việc học.

Nhất là ở cấp bậc tiểu học, khả năng theo kịp chúng bạn của một học sinh có thể bị nguy hại trầm trọng khi thiếu quá nhiều thời gian học hành, và điều này rất đúng với các học sinh nghèo. Nhưng học sinh ở mọi cấp bậc đều thiệt hại khi không thể đi học đều, và các nghiên cứu cho thấy sự vắng mặt quá đáng có thể giảm bớt rất nhiều cơ hội thành công – và ngay cả tốt nghiệp.

Hãy vào trang web “Attendance Matters” (Anh ngữ) để tìm hiểu thêm tại sao đi học hàng ngày thì rất quan trọng, và vào trang web của HISD thường xuyên trong tháng tới để xem những thông tin mới. Quý vị cũng có thể vào trang web về ngân sách của HISD để biết sự tài trợ của học khu bị ảnh hưởng thế nào bởi tỉ lệ học sinh đi học.