Học sinh lớp 12 trường Furr tận dụng mọi cơ hội

Trong tuần này, “I am HISD”, đề cập đến các học sinh, cựu học sinh, nhân viên và các phần tử nhóm khác, học sinh lớp 12 trường Furr là Karen Banda nói về lý do em du hành qua chín tiểu bang và một quốc gia khác vào hè này, những kinh nghiệm này đã thay đổi cái nhìn của em về chính mình và thế giới chung quanh, và lúc nào là lần đầu tiên em nhận ra rằng một nền giáo dục trong các trường đại học nổi tiếng sẽ là tương lai của em.

Hè qua, em đã đi đến chín tiểu bang khác nhau. Tại một số chỗ, em đã học địa lý qua chương trình  GeoFORCE của Đại Học Texas. Có phải những điều kỳ diệu trong chuyến đi đã khiến em thay đổi môn chính?

Không, không thực sự như vậy. Lúc đầu em muốn học ngành y, nhưng sau đó em quyết định học về thương mãi và kinh tế. Bây giờ, em nhìn thế giới cách khác biệt vì em biết mọi thứ thành hình như thế nào. Và ngay cả khi em học môn khác biệt, em đã học hỏi được nhiều điều và gặp được nhiều người vĩ đại. Tất cả chúng ta như một gia đình, và đối với em, điều đó rất quan trọng trong một chương trình.

Em cũng đến Luân Đôn mùa hè qua nhờ một học bổng của chương trình EMERGE của HISD và hợp tác viên của học khu là tổ chức vô vị lợi Discover U. Em phải làm gì để được tuyển chọn?

“Discover U” gửi cho chúng em một danh sách “Fantastic Learning Opportunities” hàng tháng trong một bản tin và em rất thích du lịch. Do đó em lấy tất cả học bạ và tiểu luận và nộp đơn xin, và em được chấp nhận.

Trong trang blog của học khu là HISD2college, em nói về những kinh nghiệm này mà nó đã thay đổi em và cách em nhìn về chính mình. Em có thể diễn tả một số thay đổi đó không?

Em nghĩ chuyến đi Northeast với EMERGE ảnh hưởng em nhiều nhất, bởi vì trước đó, em không nghĩ rằng em có thể vào một đại học loại Ivy League. Vì khu xóm em sống và hoàn cảnh gia đình của em. Nhưng chúng em đã nghe được từ những sinh viên giống như em, do đó, giờ đây em biết là điều đó có thể được.

Trong bài đó, em nói nhiều về cơ hội. Tại sao đó là một ý niệm quan trọng đối với em?

Bởi vì không có nhiều người có được cơ hội như em có. Chúng mở tâm trí em ra để thấy nhiều điều. Em cảm thấy tự tin hơn và có thể kiếm được học bổng và vào các trường đại học Ivy League, nếu em chăm chỉ hoạt động.

Khi ở Luân Đôn em đã đến thăm một số thắng cảnh, tỉ như Tower Bridge, “Eye of London”, và Big Ben. Nơi nào em thích nhất?

Ô. Câu này khó quá. Em nghĩ em thích nhất “Tower of London” (tháp Luân Đôn), bởi vì nó nổi tiếng và hoàn toàn khác với bất cứ gì ở Hoa Kỳ đây. Như số tuổi và  tiếng chuông vang dội của nó. Nó đưa em trở về quá khứ. Em cũng thích Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô, bởi vì em là người Công Giáo. Em thấy mọi hoàn cảnh của người ta và họ cầu nguyện, và một Thánh Lễ diễn ra. Thật tuyệt vời.