“Ready Wagon/Career Cowboy” nối kết lớp với ngành nghề

Các học sinh trại trường Tiểu Học Red có những nối kết giữa bài học mà các em học hàng ngày trong lớp và những cơ hội ngành nghề tương lai có thể làm qua một chương trình độc đáo của HISD.

Chương trình “Ready Wagon/Career Cowboy”, được điều hợp bởi Chuyên Gia Jacob Breier của chương trình Chuẩn Bị Đại Học và Ngành Nghề, vừa mới đến thăm trường, đưa các sinh hoạt thực tập để lôi cuốn học sinh.

“Khi các em biết rằng những nghề này là những nối dài của giáo dục, các em biến đổi năng lực đó vào việc học hàng ngày,” Hiệu Phó trường Red là Octaviano Treviño nói.

Các sinh hoạt gồm một máy hàn giả, một trạm kỹ sư gồm các bộ máy đơn giản, và một trò chơi bắt chước cách sử dụng người máy trong vài lãnh vực, tỉ như năng lực, không gian, và y khoa.

Khi học sinh hoàn tất từng trạm, các em điều phần “tóm lược” của cuốn sách sinh hoạt để cho cha mẹ và giáo chức thấy rằng các em trở nên “Simple Machinists” (thợ máy), “Medical Professions” (trong ngành y) hay “Certified Welders” (thợ hàn có bằng)