Trung Học Burbank MS dùng chong chóng để kỷ niệm Ngày Hòa Bình Thế Giới

Đây là năm thứ hai liên tục, học sinh trường Burbank mừng Ngày Hòa Bình Thế Giới bằng cách ráp một dấu hiệu hòa bình bằng các chong chóng trên sân trường.

Trên 1,000 học sinh đã tham dự nghi thức này, xảy ra vào ngày 20 tháng Chín. Nằm trong phần bài học về xã hội học, các học sinh cũng thảo luận về các biến cố thế giới, những cản trở hòa bình thế giới, và những giải pháp có thể.

Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay là 21 tháng Chín. Để xem thêm hình ảnh của sinh hoạt này, hãy nhấn vào đây.