Cách Chọn Học Sinh Được Học Bổng Broad

Cần nhiều hơn điểm hạng để kiếm được một học bổng

Mùa xuân này, học sinh tốt nghiệp HISD sẽ nhận được $550,000 tiền học bổng từ tổ chức Eli and Edythe Broad Foundation, nhờ học khu thắng được Giải Broad năm nay và được chọn là khu học chánh thành phố lớn hàng đầu quốc gia. Tuy giải này nhận biết nỗ lực toàn thể của HISD, người trực tiếp được lợi là học sinh. Năm qua, HISD được vào chung kết, và chín học sinh tốt nghiệp được nhận tổng cộng $165,000 học bổng.

Các học sinh tốt nghiệp năm nay đủ điều kiện để được học bổng hai hay bốn năm, tùy theo loại đại học mà các em chọn. Học sinh theo đại học bốn năm sẽ nhận được $20,000 trong bốn năm, và học sinh theo học trường hai năm sẽ được $5,000 trong hai năm, mà sẽ gia tăng lên $20,000 nếu chuyển sang một đại học bốn năm. Các tiền thưởng này sẽ được tiếp tục cho đến ba năm, một khi sinh viên này vẫn giữ được điểm trung bình là 2.5 (GPA). Học sinh lớp 12 có thể khởi sự nộp đơn ở đây.

Các điều kiện căn bản cho một học bổng của Broad là:

  • điểm GPA tích lũy là 2.75 trong năm lớp 12
  • có tiến bố học vấn từ lớp 9 đến 11 như được thấy trong điểm GPA
  • có nhu cầu tài chánh
  • công dân Hoa Kỳ hay thường trú nhân có thẻ xanh

Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố khác mà tiểu ban duyệt xét học bổng nhìn đến. Họ thích những học sinh nào có thể đặt ra các mục tiêu thực tiễn, có thể đạt được trong khi quân bình giữa việc học, việc làm, và sinh hoạt tình nguyện. Họ thích những học sinh nào dùng các nguồn năng để tự thăng tiến, và trải qua cách đầy đủ những bổn phận. Một giáo chức hay một cố vấn phải có để xác nhận tinh trần trách nhiệm, cá tính của học sinh nộp đơn và cũng biết tôn trọng người khác.

Để gia tăng cơ hội kiếm được học bổng, hãy thử những điều sau:

  • đảm nhận một vai trò lãnh đạo trong trường hay trong sinh hoạt cộng đồng
  • viết một tiểu luận về các mục tiêu và những khát vọng
  • viết về điều bất thường riêng tư hay hoàn cảnh gia đình
  • lấy bài thi SAT hay lớp ACT và sau đó thi lại để nâng cao điểm thi.

Đơn phải nộp theo cách điện tử trước nửa đêm ngày 3 tháng Ba, 2014. Học sinh được học bổng sẽ được công bố vào tháng Năm 2014.

Nếu có thắc mắc, hãy email về: broadprize@scholarshipamerica.org hay gọi số 507-931-1682 hoặc 800-537-4180.