Hỏi HISD: Hiểu biết về bài thi vào đại học

H: Làm thế nào để tôi biết con tôi sẵn sàng vào đại học?

TL: Nhiều yếu tố cho thấy một học sinh sẵn sàng học lên cao. Một trong những yếu tố này là kết quả bài thi tiêu chuẩn của em. Các bài thi này cho biết một hình ảnh tổng quát về ưu và khuyết điểm của học sinh, và giúp các nhà giáo dục nhận ra các lãnh vực (tỉ như đọc sách, luận văn, hay toán) mà có lẽ cần chú trọng thêm để học sinh này có thể học giỏi khi lên cao.

Để giảm bớt sự lo lắng của học sinh khi lấy bài thi và gia tăng sự quen thuộc cũng như mức độ thoải mái với các bài thi vào đại học (tỉ như bài SAT), HISD cung cấp một chương trình  trong 2003 để học sinh từ lớp 9 đến 11 lấy bài thi trước—PSAT-NMSQT—miễn phí.

Tất cả học sinh lớp 11 sau đó lấy bài thi SAT trong ngày đi học miễn phí, và học sinh HISD trong các lớp 11 hay 12 cũng có thể chọn lấy bài ACT để biết về trình độ Anh văn, toán, đọc sách, và khoa học của mình. Học sinh lớp tám lấy bài thi có thay đổi là ReadiStep để giúp các em suy nghĩ sớm về đại học.