Lời Khuyên Phụ Huynh: Hãy giữ con em được an toàn trong tối Halloween

“Halloween” vào ngày thứ Năm tuần tới, và hàng ngàn con ma và yêu tinh nhỏ (chưa kể các công chúa, hải tặc, và các nhân vật khác) sẽ xuống đường để kiếm kẹo của hàng xóm và bạn hữu.

Hãy nhấn vào đây để biết những lời khuyên tốt đẹp từ Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật về cách giữ cho con em được an toàn khi các em vui chơi với truyền thống vui nhộn hàng năm này.