Chân thành cảm ơn những người chuyên chở học sinh chúng ta

Khi tuần lễ An Toàn Xe Buýt Học Đường Toàn Quốc sắp chấm dứt, tôi muốn đích thân cảm ơn những người đã tận tụy không chỉ lái gần 1,000 xe buýt của khu học chánh, nhưng còn giữ các em được an toàn và đoàn xe của chúng ta ở tình trạng toàn hảo nhất. Hàng ngày, các xe buýt HISD chuyên chở trên 30,000 học sinh và du hành trên 70,000 dặm.

Để giáo dục học sinh và cộng đồng về sự an toàn xe buýt, Thanh Tra Hiện Trường về Chuyên Chở của HISD là Curtis Harris, ông cũng là một nhạc sĩ địa phương, đã sang tác một đoạn phim video ca nhạc và đã được trên 17,000 người vào xem trên YouTube. Các người trình diễn trong đoạn video này là học sinh từ trường Trung Học Yates, Tiểu Học Peck, và trường High School for the Performing and Visual Arts. Hãy xem những cử điệu trong đoạn phim vui nhộn này.