HISD Vinh Danh Các Hợp Tác Viên Ngoại Hạng Trong Buổi Điểm Tâm Cảm Tạ Thường Niên

Vào hôm thứ Sáu, Khu Học Chánh Houston tỏ lòng tôn kính bốn hợp tác viên lâu đời, tận tụy trong tổ chức “Annual Partnership Appreciation Breakfast”.

Các tổ chức Houston Astros, Houston Food Bank, IPAA/PESA Education Center và Target đều nhận được một tặng vật 2013 Hall of Fame vì sự phục vụ học sinh HISD. Tặng vật này được trao cho các doanh nghiệp và tổ chức có ảnh hưởng đến các trường và là một mô hình cho những sự hợp tác khác.

Các tổ chức lãnh nhận được công bố trong một buổi lễ hôm thứ Sáu, 25 tháng Mười tại trung tâm Kingdom Builders Center. Tổ chức này gồm bữa ăn sáng theo sau một chương trình.

“Là một học khu chúng tôi nhắm đến việc trở nên vĩ đại về mọi phương diện. Quý vị, là các hợp tác viên thương mãi và cộng đồng, kiên trì thi hành phận sự của mình để bảo đảm rằng chúng tôi đạt được mục tiêu. Và tôi vui mừng để nói rằng, cùng nhau chúng ta đang thành công,” Michele Pola nói, bà là Trưởng Phòng Giao Tế Cộng Đồng/Doanh Nghiệp của HISD.

“Do đó sáng nay, chúng tôi quy tụ nơi đây để chào mừng quý vị và cảm ơn quý vị vì công việc phi thường mà quý vị đang thi hành cho các trường và học sinh của chúng tôi, mỗi ngày và mọi ngày.”

Chương trình trao tặng vật “Hall of Fame” đầu tiên được khởi sự vào năm 1995. Chủ đề năm 2013 — HISD Partners: Becoming Great All Over — để nhận biết tầm quan trọng của các hợp tác viên và vai trò của họ trong sự thành công của học sinh. HISD hiện có trên 300 hợp tác viên trên toàn học khu.

Các tổ chức được vinh dự “2013 Hall of Fame” được liệt kê dưới đây.

Houston Astros: Houston Astros từng hợp tác lâu dài với HISD kể từ 1986. Sau nhiều năm, họ cung cấp các người tình nguyện, các chương trình cộng đồng cổ vụ sự tham dự trong thể thao và sinh hoạt giải trí cũng như giáo dục, được đề ra để thưởng cho những học sinh về đọc sách cũng như học giỏi.

Astros hợp tác với Houston Chronicle để bảo trợ Readers Are Leaders, một chương trình nhằm cung cấp vé miễn phí cho học sinh nào đọc sách trong mùa hè. Nhóm này còn cung cấp vé miễn phí trong các chương trình Astros Perfect Attendance, Astros Honor RollCool to be Smart của HISD.

Nhóm này từng tiếp đãi nhiều nhà giáo dục và ban quản trị trong những sinh hoạt đặc biệt tại vận động trường và cung cấp các đồ vật cho ngày hội tựu trường 2011 và 2012. Họ còn bảo trợ Astros Urban Youth Academy tại công viên Sylvester Turner ParkGrand Slam for Youth Baseball.

Houston Food Bank: Ngân Hàng Thực Phẩm Houston từng giúp học sinh và gia đình HISD chống với nạn đói kể từ khi thành lập năm 1982. Khi các em bị đói, việc học hành, sự chú ý và năng lực cũng sút giảm.

Tuy học sinh có thể ăn sáng và trưa tại trường, đôi khi các em không có đồ ăn ở nhà. Để chống với vấn đề này, HISD hợp tác với Houston Food Bank năm 2006-2007 để cung cấp Backpack Buddy Club. Là một phần trong chương trình này, thực phẩm được kín đáo đặt vào cặp sách học sinh để khi về nhà các em có thể chia sẻ với anh chị em vào cuối tuần.

Food Bank còn cung cấp Food Fairs tại các phòng thực phẩm trên toàn Houston gồm các trường tiểu học Burbank và White, nằm trong chương trình Target Meals for Minds. Tổ chức này còn cung cấp chương trình lãnh đạo Student Heroes cho thiếu niên và tham dự Back to School Fest hai năm qua.

Trung Tâm Giáo Dục IPAA/PESA: Kể từ khi hợp tác với HISD năm 2007, Trung Tâm Giáo Dục IPAA (Independent Petroleum Association of America)/PESA (Petroleum Equipment Suppliers Association of America) từng gia tăng cảm nghiệm học hành cho học sinh HISD bằng cách xếp đặt các diễn giả từ kỹ nghệ dầu khí đến nói chuyện, tài trợ các chuyến đi xa và cung cấp cơ hội cho học sinh tình nguyện và những người dìu dắt trong kỹ nghệ.

Trung Tâm Giáo Dục — với các địa điểm tại các trường trung học Milby và Westside và Young Women’s College Preparatory Academy — đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị học sinh lên đại học và chọn ngành nghề trong các lãnh vực STEM (science, technology, engineering and math [khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán]). Qua sự hợp tác này, học sinh có cơ hội được làm việc mùa hè với các công ty dầu khí và làm việc với người dìu dắt, họ giúp gia tăng khả năng nói, viết và suy nghĩ.

Năm nay Trung Tâm Giáo Dục IPAA/PESA nới rộng sự hợp tác với khu học chánh qua sự hỗ trợ trường mới Energy Institute High School, mà sẽ cung cấp ba con đường học vấn: địa chất, nhiên liệu thay thế và kỹ thuật ngoài khơi.

Target: Kể từ khi hợp tác với khu học chánh năm 2008, Target đã ảnh hưởng đến một vài trường và hàng ngàn học sinh của HISD. Khu học chánh đã nhận được nhiều tài trợ của Target và nhân viên công ty này đã tặng nhiều giờ tình nguyện cho các trường và cộng đồng mà trong đó họ có cơ sở.

Target đã tặng $500,000 cho các chương trình nghệ thuật sau khi tan học kể từ khi bắt đầu hợp tác. Vào năm 2011, HISD Foundation đã nhận được một ngân khoản $200,000 để giúp cho chương trình văn hóa tại 11 trường tiểu học Apollo. Số tiền này được dùng để thiết lập 187 thư viện với sách vở cho mọi trình độ đọc sách. Trong niên khoá 2012-2013, Target đã tặng cho ba trường tiểu học HISD với ba ngân khoản tách biệt trị giá $25,000 làm nguồn năng cho các lớp học.

Năm 2012, trường Tiểu Học Burbank nhận được sự tân trang thư viện của Target gồm công việc tân trang, 2,000 cuốn sách mới và nâng cấp kỹ thuật. Tiểu học White nhận được sự tân trang tương tự vào năm 2013. Target còn cung cấp người tình nguyện và ngân khoản cho tổ chức the 2012 Back to School Fest.