Ngày Hội Đại Học của HISD Giúp Học Sinh Có Những Quyết Định Quan Trọng

Theo các trường đại học trong hay ngoài tiểu bang là một quyết định lớn cho các học sinh lớp 12 của HISD, và hai ngày hội đại học sắp tới có thể giúp học sinh và phụ huynh biết quyết định đúng. Những ngày hội chọn trường là một phương cách lớn lao để thu lượm tin tức về các trường đại học – học sinh có thể gặp mặt với các đại diện đại học, hỏi những câu hỏi, và ngay cả biết những lời khuyên để được nhận vào đại học mà họ muốn chọn.

Vào thứ Ba, 29 tháng Mười, HISD tổ chức Ivy + College Night, nơi các đại diện từ trường Yale và các trường nổi tiếng khác Ivy League và Tier One sẽ có mặt tại trường Trung Học Davis (1101 Quitman St, 77009) từ 4g30 đến 8g tối. Mọi học sinh và phụ huynh đều được mời tham dự sinh hoạt này, gồm phần trình bày các đại học từ 4g30 đến 6g30, sau đó là thảo luận về đại học từ 6g45 đến 8g tối. Khách tham dự có thể biết thêm về học bổng và trợ cấp tài chánh, cũng như cách gia tăng cơ hội để được nhận vào đại học.

Học sinh và gia đình sẽ có một cơ hội khác để tìm hiểu sự lựa chọn của mình trong Texas College Night của HISD từ 5g30 đến 8g tối vào ngày thứ Tư, 6 tháng Mười Một tại trường Trung Học Reagan (413 E. 13th St., 77008). Nghị Sĩ Texas là Rodney Ellis sẽ là diễn giả chính của đêm này, với những điểm nổi bật của một số đại học trong tiểu bang, kể cả Texas A&M và Đại Học Texas. Các đại diện sẽ có mặt tối hôm đó để chia sẻ những thông tin về điều kiện thu nhận, chính sách thu nhận tự động, và học bổng. Khách tham dự có thể thăm các quầy đại học Texas từ 5g30 đến 6g và nghe phần trình bầy của các đại diện đại học từ 6g đến 8g.