Chấm Dứt Tiết Kiệm Ánh Sáng Ngày vào Chúa Nhật, 3 tháng Mười Một

Đừng quên văn đồng hồ ngược lại một giờ khi quý vị đi ngủ vào tối thứ Bẩy, 2 tháng Mười Một, khi Thời Gian Tiết Kiệm Ánh Sáng Ngày (Daylight Saving Time) chấm dứt.

Việc “lùi lạc” hàng năm này xảy ra khoảng một tuần trễ hơn thường lệ vì một đạo luật được thông qua vào năm 2005 bởi Quốc Hội Hoa Kỳ. Thay vì bắt đầu vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng Tư và chấm dứt vào Chúa Nhật sau cùng của tháng Mười, nó bắt đầu vào Chúa Nhật thứ hai của tháng Ba và kết thúc vào Chúa Nhật thứ nhất của tháng Mười Một, bắt đầu từ 2007.

Năm nay, Thời Gian Tiết Kiệm Ánh Sáng Ngày chính thức chấm dứt vào lúc 2g sáng Chúa Nhật, 3 tháng Mười Một, 2013.

Sau đây là nhng ngày mà quý v có th ghi du vào lch:

 • 4-8 th. Mười Một: Tuần Lễ Tìm Hiểu Magnet
 • 4 th. Mười Một: Nhận đơn Magnet cho niên khoá 2014-2015
 • 5 th. Mười Một: Ngày Bầu Cử
 • 14 th. Mười Một: Họp Ủy Ban Giáo Dục
 • 14 th. Mười Một: Hòa Nhạc của ADL ở Houston Chống Hận Thù
 • 18-22 th. Mười Một: Tuần lễ Công Viên SPARK
 • 23 & 24 th. Mười Một: Lễ hội Vio Colori
 • 27-29 th. Mười Một: Lễ Tạ Ơn (.pdf)
 • 12 th. Mười Hai: Họp UBGD
 • 20 th. Mười Hai: Hạn chót nộp đơn Magnet để được cứu xét đợt đầu
 • 23 th. Mười Hai – 2 th. Giêng: Nghỉ Mùa Đông