Hãy Tham Dự Đêm Đại Học Texas tại Trung Học Reagan 6 th. Mười Một

Học sinh có thể gặp các đại diện từ hàng tá trường trong tiểu bang để tìm hiểu những lựa chọn

Texas có những trường đại học nổi tiếng, và tổ chức “2013 Texas College Night” (Đêm Đại Học Texas 2013) của HISD là một phương cách tốt để thu hẹp những lựa chọn của học sinh và gia đình. Nghị Sĩ của Texas là Rodney Ellis sẽ là diễn giả chính trong đêm này, sẽ xảy ra từ 5g30 chiều đến 8g tối vào thứ Tư, 6 tháng Mười Một tại trường Trung Học Reagan (413 E. 13th St., 77008).

Các đại diện từ các đại học lớn của tiểu bang, kể cả “University of Texas System” và “Texas A&M University System”, sẽ có mặt để chia sẻ những thông tin về điều kiện thu nhận, chính sách tự động thu nhận, và cơ hội tìm học bổng. Khách tham dự có thể ghi danh và thăm các quầy thông tin từ 5g30 đến 6g chiều và tham dự phần trình bầy của các đại diện đại học từ 6g đến 8g tối. Học sinh còn có cơ hội để đặt câu hỏi và có được những lời khuyên để được nhận vào các trường muốn chọn.