Melissa Matsu: Nhân Viên Gương Mẫu Tháng Mười Một 2013

Melissa Matsu, Nhân Viên Gương Mẫu Tháng Mười Một,  là điều hợp viên về giảng dậy tại trường Carnegie Vanguard High School. Đầu tiên bà đến với học khu vào năm 1999, và bà là một giáo chức tại trường DeBakey High School for Health Professions, Lee High School, Carnegie Vanguard trước khi nhận chức vụ hiện thời vào tháng Sáu 2012.

Là một điều hợp viên giảng dậy tại trường Carnegie, bà Matsu trách nhiệm chào đón học sinh lớp chín hàng năm và bảo đảm việc chuyển tiếp của học sinh lên từ trung học I cấp được trôi chảy. Năm nay, bà còn là liên lạc viên chính của trường Carnegie giữa ban quản trị trường, các đại diện chương trình bông phiếu, và tất cả các nhà xây cất, kiến trúc, và nhà thầu là những người hoàn tất việc xây cất một cơ sở hoàn toàn mới, đã được khánh thành vào mùa thu 2012. Bà Matsu còn là một người đi kèm học sinh trong chuyến đi ngoại quốc vào mùa hè. Cho tới nay, bà đã đưa học sinh đến Costa Rica, Belize, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Úc, và Nhật.

Matsu là một phần tử của Tiểu Ban Chia Sẻ Quyền Quyết Định, một cựu hội viên của PTA/PTO, và điều hợp viên truyền thông xã hội bán chính thức của trường, trả lời những thắc mắc trên Facebook và trông coi chương mục Instagram mà bà thiết lập. Bà được chọn là một “Exemplary STEM Teacher” (giáo chức kiểu mẫu) năm 2007 bởi “Academy of Medicine, Engineering & Science of Texas”, và bà được nhận vào chương trình trao đổi “Toyota International Teacher” năm 2005 cho một chuyến đi hai tuần đến Nhật. Bà Matsu còn cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho các nhà giáo dục khác là một giáo chức khoa học trong chương trình “Rice University’s Excellence in Secondary Science Teaching”.

Sinh trưởng ở Houston, bà Matsu hiện sống ở Sugar Land với người chồng trong 17 năm. Khi không làm việc, bà thích du lịch, chơi với chó, và tình nguyện trong hội Junior League of Houston.

“Tôi từng làm việc với bà Matsu trong tám năm, và không có gì làm bà ngạc nhiên,” Hiệu Trưởng Ramon Moss nói. “Bà rất tận tâm đến độ, tuy bà đã nhận chức vụ mới cả tháng trời, bà vẫn đến hầu như mọi ngày trong dịp nghỉ Giáng Sinh để giúp người điều hợp viên magnet mới lược qua tất cả 1,300 đơn và xếp đặt gần 300 bài thi năng khiếu cho niên khoá tới. Bà còn giúp phỏng vấn từ 35 đến 40 ứng viên cho mọi chức vụ, và hàng ngày hướng dẫn đi thăm trường trong tuần lễ Magnet Awareness Week.”

“Bà Matsu thay đổi hàng chục vai trò,” giáo chức Kris Casperson nói. “Bà là chất keo giữ cho trường gần lại với nhau trong năm nay. Bà linh hứng chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, bởi vì vào cuối ngày, những gì chúng tôi làm là cho học sinh.”

“Điều làm cho bà Matsu đặc biệt thì không phải sự sáng tạo, khả năng dậy lạ lùng, hay ngay cả sự trôi chảy bà giúp cho cả trường hoạt động,” Raquel Douglas, học sinh lớp mười trường Carnegie Vanguard nói thêm. “Điều làm bà độc đáo là sự đam mê giúp đỡ học sinh. Bà ấp ủ sự thành công của chúng em, không chỉ về học vấn, nhưng còn về xã hội, cảm xúc, và tâm trí. Chúng em trở nên tốt hơn là nhờ bà.”