Ngày Hội Đại Học Giúp Học Sinh Có Những Quyết Định Lớn

Theo các trường đại học trong hay ngoài tiểu bang là một quyết định lớn cho các học sinh lớp 12 của HISD, và hai ngày hội đại học sắp tới có thể giúp học sinh và phụ huynh biết quyết định đúng. Những ngày hội chọn trường là một phương cách lớn lao để thu lượm tin tức về các trường đại học – học sinh có thể gặp mặt với các đại diện đại học, hỏi những câu hỏi, và ngay cả biết những lời khuyên để được nhận vào đại học mà họ muốn chọn.

Học sinh và gia đình sẽ có một cơ hội khác để tìm hiểu sự lựa chọn của mình trong Texas College Night của HISD từ 5g30 đến 8g tối vào ngày thứ Tư, 6 tháng Mười Một tại trường Trung Học Reagan (413 E. 13th St., 77008). Nghị Sĩ Texas là Rodney Ellis sẽ là diễn giả chính của đêm này, với những điểm nổi bật của một số đại học trong tiểu bang, kể cả Texas A&M và Đại Học Texas. Các đại diện sẽ có mặt tối hôm đó để chia sẻ những thông tin về điều kiện thu nhận, chính sách thu nhận tự động, và học bổng. Khách tham dự có thể thăm các quầy đại học Texas từ 5g30 đến 6g và nghe phần trình bầy của các đại diện đại học từ 6g đến 8g.