Sáng Kiến “Green Building” của HISD Được Giải Thưởng “Proud Partner” của Thị Trưởng

Sáng kiến “Green Building” được đề cao hôm thứ Hai trong buổi tiệc trà thường niên lần 29 của Thị Trưởng (Annual Mayor’s Proud Partners) vì quyết tâm xây cất các trường lành mạnh và bền bỉ.

Khu học chánh nhận được giải “J. Howard Rambin III Founder’s Award”, để nhận biết nỗ lực cải thiện thành phố qua các chương trình nhằm giúp biến đổi Houston nên xinh đẹp hơn. “Đây là một sự cử hành khi người dân trong cộng đồng thi hành những điều vĩ đại,” Thị Trưởng Houston là Annise Parker nói, bà đã khen ngợi những nỗ lực của các tổ chức, tình nguyện viên và công ty trong buổi lễ này, được bảo trợ bởi Keep Houston Beautiful. Tiệc trà đã thu hút trên 400 người lãnh đạo và tình nguyện trong cộng đồng.

Sáng kiến “Green Building” của HISD đã thu hút sự chú ý với nỗ lực xây các trường mới theo tiêu chuẩn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), được hình thành bởi Hội Đồng Xây Cất Xanh của Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council) để đưa ra những hướng dẫn cho các cơ sở bền bỉ.

Cho đến nay, HISD có trên hai tá trường hoặc đã được xác nhận LEED hoặc đang chờ đợi. Hầu hết các cơ sở đó được xây trong chương trình bông phiếu 2007. Khu học chánh hy vọng nới rộng mạnh mẽ các trường LEED trong chương trình bông phiếu 2012, khi học khu sẽ xây hay tân trang 40 trường, nhờ số tiền $1.89 tỉ mà cử tri đã đồng ý tài trợ.

“Thay mặt cho khu học chánh, tôi vinh dự nhận giải thưởng này,” Trưởng Phòng Hoạt Động HISD là Leo Bobadilla nói. “Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập các cơ sở bền bỉ mà nó cung cấp một môi trường học hành lành mạnh bởi vì chúng tôi biết các cơ sở này sẽ tạo sự khác biệt lớn lao cho học sinh.”

Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các trường có không khí bên trong tốt hơn, âm thanh có phẩm chất cao, hệ thống kiểm soát nhiệt độ, và ánh sáng trời thì giúp gia tăng thành tích và sự chuyên cần của học sinh, ông nói. Chúng còn giúp tiết kiệm tài chánh, điều đó có nghĩa có thêm tiền chi tiêu cho giáo dục, thay vì trả tiền điện nước.

Cũng trong buổi tiệc trà hôm thứ Hai là bảy học sinh từ trường Woodrow Wilson Montessori School của HISD đến giúp trong phần chào cờ Hoa Kỳ và Texas. Các học sinh này cũng tham dự buổi lễ vinh danh công viên SPARK mới của trường mà đã được giải thưởng Proud Partner Award trong buổi lễ.

Công viên “Wilson Wonderground SPARK Park” có đặc điểm là một sân chơi mới, đường chạy có đệm cao su và một con lạch khô để thực tập.