Tác giả thắng giải “Newbery Medal” đến trường Tiểu Học Harvard

Katherine Applegate, tác giả cuốn The One and Only Ivan, được thắng giải Newbery 2013 đã đến trường Tiểu Học Harvard vào ngày 29 tháng Mười để đọc cuốn sách thắng giải của bà và thảo luận với học sinh. Cuộc thăm viếng của bà Applegate là cao điểm của đồ án thường niên của trường “One Book, One School”, nhằm tạo được cảm nhận cộng đồng trong các học sinh Harvard qua sự chia sẻ cảm nghiệm về đọc sách văn chương.

Tất cả học sinh, phụ huynh, ban giảng huấn, và nhân viên đều nhận được một cuốn The One and Only Ivan một vài tuần trước khi tác giả đến đây, và học sinh cũng như gia đình đã đi theo một chương trình đọc sách hàng đêm và cùng nhau trả lời những câu hỏi. Tại trường, hàng ngày học sinh có cơ hội để trả lời các câu hỏi và đăng hình ảnh lên bích chương One Book, One School về việc gia đình cùng nhau đọc sách.

Đây là lần thứ năm trường Harvard tổ chức chương trình One Book, One School, nhưng là lần đầu chương trình này bao gồm cả chuyến thăm của tác giả. Mọi học sinh Harvard có cơ hội để gặp bà Applegate, nghe bà đọc chương cuối của cuốn The One and Only Ivan, và nghe bà nói chuyện về sách và tiến trình viết văn. Mười trẻ em còn được chọn để ăn trưa với tác giả như một phần của cuộc thi viết văn có liên quan đến The One and Only Ivan.