Học sinh trường Tiểu Học Longfellow trình bày kết quả cuộc thăm dò ‘hot toy’ (đồ chơi ưa thích)

Vào thứ Ba tuần tới, lúc 10g sáng, trường Tiểu Học Longfellow của HISD sẽ công bố các kết quả của cuộc thăm dò hàng năm về đồ chơi được ưa thích (Hot Toy Survey), vì vậy nhớ kiểm lại trang web HISD sau đó nếu con em quý vị mua sắm năm nay. Cuộc thăm dò này được học sinh lớp năm thực hiện hàng năm, và được đề ra để giúp phụ huynh đừng bị lầm khi muốn mua các đồ chơi hay trò chơi được trẻ em ưa thích.

Sau đây là nhng ngày mà quý v có th ghi du vào lch:

  • 23 & 24 th. Mười Một: Lễ hội Vio Colori
  • 27-29 th. Mười Một: Lễ Tạ Ơn (.pdf)
  • 3 th. Mười Hai: Hướng dẫn nhân viên mới
  • 12 th. Mười Hai: Họp UBGD
  • 20 th. Mười Hai: Hạn chót nộp đơn Magnet để được cứu xét đợt đầu
  • 23 th. Mười Hai – 2 th. Giêng: Nghỉ Mùa Đông