HISD Phục Hồi Tình Trạng Magnet cho Hai Trường Sau Khi Duyệt Xét

Khu Học Chánh Houston đang phục hồi tình trạng magnet tại hai trường tiểu học sau một thủ tục duyệt xét cặn kẽ những trình bày của các trường và các tài liệu liên hệ trong thủ tục kháng cáo. Các trường tiểu học Burbank và Elrod sẽ giữ các chương trình magnet và tài trợ cho niên khoá 2014-2015.

“Khi chúng tôi lắng nghe các chương trình magnet trình bày những kháng cáo, tiểu ban tìm kiếm những chứng cớ hiển nhiên rằng các chương trình này đang trên đường đạt được các tiêu chuẩn magnet trong vòng một hay hai năm,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là Dave Wheat nói.

Trong thủ tục kháng cáo, ban quản trị Burbank đã trình lên tiểu ban gần 40 đơn xin mà họ nhận được từ các học sinh ngoài khu vực, đưa số phần trăm của học sinh ngoài khu vực lên đến 16.52 phần trăm. Ngoài ra, Burbank sẽ có thêm ba lớp học để gia tăng sức chứa cho những học sinh ngoài khu vực.

Với trường Elrod, ban quản trị trường đã cho tiểu ban thấy số gia danh liên tục gia tăng trong ba năm qua, từ 4 phần trăm khi chương trình magnet mới bắt đầu lên đến gần 14 phần trăm trong năm nay. Ngoài ra, vì trường Elrod thay đổi đề tài magnet trong 2012 từ môn toán, khoa học, và kỹ thuật sang “Emerging Medical Scholars”, tiểu ban cũng cảm thấy cần thêm thời gian để thẩm định khả năng sống còn của chương trình này.

Cả hai trường, giống như mọi trường magnet trong HISD, sẽ được tái thẩm định vào cuối niên khoá 2013-2014 và hàng năm sau đó để lượng giá sự thi hành có đúng với các mục tiêu ghi danh và hệ thống định lượng của tiểu bang.

Tiểu Ban Duyệt Xét Kháng Cáo Magnet hiện vẫn duyệt xét sự kháng cáo của trường Tiểu Học Law, với một cuộc thăm viếng cơ sở dự định vào sáng thứ Ba.

“Đây là bước đầu tiên của HISD khi áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống trên toàn học khu để bảo đảm chúng tôi giữ được mức độ xuất sắc cao tại các trường,” Wheat nói. “Điều rất quan trọng là chúng tôi phải biết chắc mọi chương trình magnet đều đạt được các điều kiện ghi danh và học vấn được đưa ra bởi Ủy Ban Giáo Dục HISD.”

Vào tháng Năm 2013, các Ủy Viên HISD đã thông qua một chính sách mới bao gồm điều kiện ghi danh của 20 phần trăm học sinh ngoài khu vực cho các trường magnet và với các trường magnet trung cấp, có 100 học sinh ngoài khu vực cho từng cấp lớp. Chính sách này còn nói rằng các trường magnet chịu trách nhiệm về kết quả học vấn phải phù hợp với Hệ Thống Kiểm Soát Ủy Ban và/hoặc các tiêu chuẩn trách nhiệm hiện thời.

Một kết quả là tháng qua HISD đã quyết định rút lại tình trạng magnet của 20 trường magnet có số học sinh ngoài khu vực ghi danh thấp nhất. Các trường được cho biết quyết định này và có cơ hội để kháng cáo. Các ban quản trị HISD đã tổ chức bốn cuộc họp chung – trong các khu vực bắc, nam, đông, và tây – để giải thích những thay đổi này cho phụ huynh và giúp họ chọn các trường khác cho con em, nếu họ không muốn cho con em theo học các trường sau khi không còn tình trạng magnet. Học sinh hiện ghi danh trong những trường đó sẽ được phép ở lại cho đến khi hoàn tất lớp cao nhất của trường ấy.

Vào cuối niên khoá này, 18 trường sau đây sẽ bị mất tình trạng magnet và sẽ chỉ nhận được một nửa tài trợ trong niên khoá 2014-2015. Các trường tiểu học Law (đang duyệt xét), Pleasantville, Wesley, và West University; các trường trung học I cấp Attucks, Deady, Dowling, Holland, Jackson, Key, và Patrick Henry; và các trường trung học II cấp Jones, Lee, Madison, Sharpstown, Westbury, WheatleyWorthing.

Thời gian nộp đơn cho chương trình magnet HISD cho niên khoá 2014-2015 hiện đang tiến hành, và hạn chót nộp đơn là 20 tháng Mười Hai.