Đưa phụ huynh tham dự sinh hoạt là một thách đố – nhưng kết quả thì hiển nhiên

Sự tham dự của phụ huynh, hay thành thật hơn – sự tham dự của “bà mẹ” – thì thông thường trong những ngày đã qua. Ngày ấy mỗi năm có một hay hai cuộc họp phát phiếu điểm, vỗ tay tại cuộc thi hoa hậu hay trình diễn văn nghệ, thỉnh thoảng tham dự cuộc họp của hội PTA hay PTO, và gửi một dĩa bánh ngọt trong những trường hợp đặc biệt.

Trên toàn quốc, các khu học chánh ghi dấu Ngày Phụ Huynh Tham Dự Toàn Quốc Ngày Thứ Năm vì sự tham dự của phụ huynh không còn là vấn đề đơn giản. Các gia đình chỉ có một cha hay một mẹ, hoặc cả hai làm việc lâu giờ, ngôn ngữ và văn hóa bất đồng, và những thách đố khác trong ngày làm cho việc giao tiếp với con cái và trường trở nên khó khăn hơn cho các phụ huynh.

Tuy nhiên các phụ huynh tham dự thì rất cần thiết. Giới trẻ ngày nay đối diện với những tự do rộng rãi hơn và một chuỗi vật dụng kỹ thuật có thể đem lại những tình trạng khó xử về xã hội và đạo đức. Các em phải đối diện với môn học khó hơn và chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho những đòi hỏi của đại học và ngành nghề phức tạp.

Các nhà giáo dục thường nhìn đến phụ huynh và ông bà để giúp cung cấp các nguồn năng tại trường và trong lớp mà thường bị cắt giảm trợ cấp hay bị đe dọa bãi bỏ.

Với những người trong sở Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng của HISD, việc gia tăng sự tham dự của phụ huynh trong các trường – ở mọi cấp lớp – là một thách đố hàng ngày. Họ thu thập một nguồn năng lớn về các phim video, bài viết và những đề nghị cho phụ huynh và các trường mà quý vị có thể xem tại http://www.houstonisd.org/Page/107236 về những cách — lớn và nhỏ– để tạo sự khác biệt cho con em quý vị và trường.

Có những việc đơn giản như đọc sách cho con em hàng đêm – hay cho lớp vào ban ngày – có thể gặt hái được kết quả lớn lao cho giới trẻ. Và tuy con em quý vị tìm cách giới hạn sự tham dự của quý vị trong trường khi chúng lớn lên, việc liên lạc thì lại càng quan trọng hơn. Theo dõi bài tập và giữ liên lạc với học sinh và giáo chức là điều phải làm – nhưng đừng chấm dứt đến trường.

Chúng tôi biết các đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày thì chưa bao giờ lớn hơn và bổn phận cha mẹ chưa bao giờ phức tạp hơn. Chúng tôi cũng biết rằng quý vị và con em sẽ có lợi từng giây phút quý vị tham dự trong việc giáo dục chúng.