Bốn Trường Mừng Có Sân Chơi Mới trong Tuần Lễ SPARK

Một hệ thống hứng nước mưa và một vườn cây ăn trái. Một đường đi bộ mới và một lớp học ngoài trời. Đây chỉ là một vài điểm hấp dẫn thêm sự duyên dáng cho bốn công viên SPARK mới trong các trường HISD trên toàn thành phố.

Công viên này, được chính thức khánh thành hôm 21 và 22 tháng Mười Một bởi các đại diện công viên SPARK và các viên chức học đường, nằm trong phần đất của các trường tiểu học Almeda, Berry, Moreno, và Tijerina.

Các trường đã kiếm được trung bình khoảng $17,000 để giúp tài trợ đồ án này, mà được bổ sung với những đóng góp từ HISD, Thành Phố Houston, và các tổ chức độ lượng khác.

Những điểm nổi bật của các công viên năm nay gồm một hệ thống hứng nước mưa và một vườn cây ăn trái tại Moreno, một sân đá banh và dụng cụ chơi đùa mới tại Tijerina, một lớp học ngoài trời tại Almeda, và một đường đi bộ và dụng cụ thể dục tại Berry.

“Các em có thể chơi đùa, khám phá, hay chỉ ngồi nghỉ, đọc sách hay tịnh tâm trong công viên SPARK mới của chúng tôi,” Hiệu Trưởng Adriana Castro của trường Moreno nói. “Trường Moreno bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều.”