Sáng Kiến Sử Dụng Văn Chương Cổ Giúp Học Sinh CVHS Thấu Triệt Thuật Hùng Biện

Đừng tìm bây giờ, nhưng Tom Joad ở trên Twitter, và Adam Trask có một trang web. Nếu những tên đó dường như hơi quen thuộc với quý vị, có lẽ đó là vì họ là những nhân vật trong một bộ văn chương cổ điển Hoa Kỳ của John Steinbeck. Joad là vai chính trong The Grapes of Wrath, và Trask là một chủ nông trại giầu có ở Salinas Valley trong cuốn East of Eden.

Các học sinh trong lớp “pre-Advanced Placement English” của Jocelyn Ellis thuộc trường Carnegie Vanguard High School của HISD đang thiết lập các trang web, trao đổi trên Twitter của các nhân vật này và ngay cả các trang Pinterest nằm trong một đồ án của lớp này.

“Là học sinh lớp mười, các em làm việc trong một nhóm để thành lập một trang web dựa trên sách đọc mùa hè để cho thấy các em lĩnh hội được thuật hùng biện,” Ellis, một giáo chức giải thích. “Các em phải chọn một vấn đề từ sách, và cổ vũ một số khía cạnh của sách dùng hình vẽ, Twitter, tiểu luận bằng hình ảnh, phỏng vấn, bài nhạc, và các trang Pinterest ‘được bảo trợ’ bởi một trong các nhân vật của sách. Các em có khoảng 20 lựa chọn và phải chọn sáu đại diện cho ba loại khác nhau.”

Các nối kết ở trên là từ các trang web dựa trên nhân vật, để tìm hiểu các đề tài về vô gia cư và ý muốn tự do (hoặc “lựa chọn”). Học sinh của Ellis còn thiết lập các trang Pinterest ở đây và ở đó trong tiếng nói của một nhân vật khác, Ma Joad, để tìm hiểu các đề tài về di dân, vô gia cư, và lương tối thiểu.

Đồ án này chỉ là một trong những thí dụ về các phương cách giảng dậy sáng tạo đang xảy ra trong lớp trên toàn học khu. Quý vị có thể biết thêm về những nỗ lực của HISD khi du nhập kỹ thuật vào học trình ở đây.