Máy bơm và đường ống giúp các trường STEM nếm thử thực tế

Không phải hàng ngày mà một học sinh lớp chín được trực tiếp nói chuyện với một cựu phi hành gia và hiện là trưởng NASA chief, nhưng với những học sinh của trường Energy Institute High School là Chisom Anyanwu, Matthew Brack, Timothy Chung, và Avin Pasalar, sự gặp gỡ Giám Đốc NASA Ellen Ochoa thì ngoài sự tưởng tượng.

“Em không thể tin được,” Passalar nói. “Em có thể nói chuyện với bà ấy hàng giờ đồng hồ. Bà có nhiều điều lạ lùng để nói khi là một phụ nữ trong kỹ nghệ không gian.”

Passalar và các bạn của em đã gặp Ochoa và nằm trong phần đăng tải trên web trong hội nghị Pumps and Pipes Exploration Symposium tại Houston Methodist Research Institute ngày 9 tháng Mười Hai. Hội nghị này chú ý đến những tương giao giữa các ngành trong y tế, không gian, và dầu khí. Các học sinh trường Energy cùng với các học sinh khác từ năm trường HISD đã tham dự sinh hoạt một ngày này, với các đặc điểm là thực tập và trình bày bởi một số tiến sĩ, nhà nghiên cứu, và khoa học gia nổi tiếng trên thế giới.

“Tất cả các ý niệm mà chúng tôi dậy học sinh khi đến với STEM, (science, technology, engineering, and math) các em thực sự thấy chúng liên hệ thế nào đến các ngành nghề khác nhau,” Hiệu Trưởng Corey Seymour của trường M.C. Williams Middle School nói. “Loại kinh nghiệm này thật quý báu cho học sinh chúng tôi.”

Cả hai trường M.C. WilliamsEnergy Institute thuộc về một nhóm sáu trường được tặng một tài trợ liên bang tổng cộng $12 triệu cho các chương trình magnet nhấn mạnh đến STEM. Nằm trong tài trợ này, sáu trường sẽ cung cấp các cảm nghiệm học hành tại chỗ tỉ như hội nghị Pumps and Pipes Symposium và làm việc với các hợp tác viên kỹ nghệ trong các lãnh vực y tế, không gian, khoa điện toán, và năng lượng.

“Có được những hợp tác viên như ‘Pumps and Pumps’ sẽ đem cho học sinh chúng tôi những khả năng thực tế và cảm nghiệm cần để liên kết với những gì các em đang làm trong trường đối với những công việc hiện ở ngoài đó hay chưa được phát triển,” Phụ Tá TGĐ về Chọn Trường là Dave Wheat nói.

Một phần trình bày về các chương trình magnet mới về STEM của HISD cũng là một phần trong hội nghị mà nó chú trọng đến việc nuôi dưỡng và xây dựng những cơ hội với các kỹ nghệ lớn nhất Houston. Tất cả sáu trường magnet mới của HISD hiện đang nhận đơn cho niên khoá 2014-2015. Hạn chót nộp đơn là thứ Sáu, 20 tháng Mười Hai.