Về việc giữ số điểm nơi quan trọng

Với các huấn luyện viên trong HISD, sự chiến thắng có ý nghĩa nhiều hơn là số điểm và danh xưng. Trưởng huấn luyện viên trường Reagan là Stephen Dixon là một thí dụ tuyệt hảo cho điều đó.

Phải, ông đã hướng dẫn đội Bulldogs được hạng nhất học khu trong 54 năm. Phải, ông được vào chung kết giải “Touchdown Club’s Coach of the Year” trong vùng Houston tuần này. Nhưng sự thành đạt thực sự của ông Dixon – đó cũng là của tất cả các huấn luyện viên chúng ta – là tạo được sự kiêu hãnh và tinh thần thành công mà nó lan tràn khắp trường. Chủ nhân của ông Dixon, Giám Đốc Thể Lực HISD là bà Marmion Dambrino, nghĩ rằng sự thành công của ông Dixon tại trường Reagan là một mô hình.

Bà nói “Điều đang xảy ra tại trường Trung Học Reagan cần được xảy ra tại mỗi trường trung học. Khi quý vị có 1,101 em thuyên chuyển vào trường của quý vị từ chín trường trung học khác, đó là một lý do.”

Danh xưng của trường Reagan trên một phần tư thế kỷ đã cải tiến không chỉ các chương trình thể lực nhưng còn tất cả các chương trình khác tại trường, Dambrino nói: “Giảng dậy và học hành xảy ra trong một bầu khí mà nó tốt cho các em và các em vui thích.”

Ông Dixon không chỉ làm thêm giờ tại trường Reagan nhưng còn đến thăm và tham dự các trận đấu cấp trung học I cấp trong vùng trường Reagan, thiết lập các tương giao với học sinh, phụ huynh và các huấn luyện viên khác. Ông được báo giới chú ý vào năm nay, nhưng trường Reagan biết rằng xây dựng một đội chiến thắng, và một cộng đồng ngày càng tham dự, là một tiến trình bốn năm. “Thành công” – trong định nghĩa tiêu chuẩn – thực sự bắt đầu vào 2012 khi đội Bulldogs vào chung kết. Đó là một báo trước của những trận đấu hấp dẫn cho mùa này.

HISD biết sự quan trọng của các huấn luyện viên – và chúng ta có một người giỏi – như giáo chức, người dìu dắt, người cố vấn các người trẻ nam nữ. Họ bảo đảm các học sinh đạt được tiêu chuẩn học vấn, đôi khi sinh hoạt thể lực là điều giữ các học sinh kém tiếp tục đi học. Các em đưa các bài học giá trị trong đời về vẻ vang chiến thắng và danh dự vào sự bại trận, về sự hợp tác, sự tận tụy và kiên nhẫn.

Ảnh hưởng của một huấn luyện viên giỏi, như ông Stephen Dixon, vượt ra ngoài phòng đóng kín. Tất cả chúng ta đều cảm thấy điều đó.