HISD chiếm được $30 Triệu trong cuộc ganh đua tài trợ Liên Bang để đưa học sinh vào ngành nghề ngay từ nhỏ

Vào hôm thứ Ba, Khu Học Chánh Houston được biết là đã chiếm được gần $30 triệu trong tài trợ của liên bang Race to the Top, là học khu thành phố lớn duy nhất được chọn thắng giải trong cuộc thi cấp học khu này.

Thông báo này được đưa ra vào buổi trưa, giờ Houston, bởi Tổng Trưởng Giáo Dục Arne Duncan tại Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, D.C.

“Tài trợ này là một nhận biết về công việc chúng ta làm, là một học khu thành phố lớn, để cá biệt hóa học hành của từng học sinh – và một niềm tin bởi Bộ Giáo Dục trong công việc chúng ta định làm,” TGĐ Terry Grier nói.

Tài trợ này sẽ đi vào “Linked Learning,” một mô hình mới về giảng dậy từ tiểu học cho đến trung học II cấp mà nó giúp học sinh khởi sự học sớm môn đại học và chọn ngành nghề qua sự học dựa trên đồ án. Học sinh tiếp tục tìm hiểu khả năng và những ý thích ngay khi ở trung học I cấp, và chú trọng vào các trường dậy nghề ở trung học II cấp.

Các trường trung học II cấp của HISD trong giai đoạn đầu của mô hình này là Furr, Eastwood, Reagan, Chavez, Milby, Westside, Lee và Sterling.

Các học khu khác cũng thắng giải, chia sẻ $120 triệu tiền tài trợ, là các học khu Clarendon County School District, một tổng hợp của bốn học khu thôn quê ở South Carolina; Clarksdale Municipal School District ở Mississippi; Kentucky Valley Educational Cooperative, một tổng hợp 18 học khu thôn quê; và Springdale School District ở Arkansas.

“Các học khu chiến thắng này được dùng như một tấm gương cho toàn thể quốc gia về cách phát triển những kế hoạch sáng tạo để cải tổ giáo dục và thăng tiến học sinh,” Tổng Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ Arne Duncan nói. “Các học khu đa dạng, dẫn đầu này có một hướng đi rõ rệt và một quá khứ thành công về các mô hình cá biệt hóa học hỏi mà nó nhắm đến việc mọi học sinh tốt nghiệp trung học thì được chuẩn bị lên đại học và chọn ngành.”

Cơ Quan Lập Pháp Texas ban hành một bộ điều luật mới phức tạp, được gọi là HB5, mà sẽ bắt đầu có hiệu lực năm nay và đòi hỏi các học khu giúp học sinh đề ra các con đường rõ rệt về đại học và ngành nghề, được thay đổi theo từng học sinh.

“Khi giúp chúng tôi tiến về hướng Linked Learning, Bộ Giáo Dục đang cho phép HISD ban hành một mô hình mà nó sẽ hữu ích ngay lập tức cho các học khu trong toàn thể Texas, mô hình này có thể coi như một tấm gương cho việc cá biệt hóa học hành trên toàn quốc,” Ts. Grier nói.

Đây là vinh dự lớn thứ hai trên toàn quốc cho  HISD năm nay. Trong tháng Chín, học khu này đã thắng giải Broad Prize for Urban Education, trở nên học khu có hai lần chiếm được giải này.

Trên 200 học khu đã nộp đơn xin tài trợ Race to the Top. Muốn biết thêm về các học khu nộp đơn, chương trình của họ, và thủ tục quyết định, hãy vào trang web của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.