Kiên trì = thành công trong “Race to the Top” của HISD

Chúng ta nhận được món quà rất ý nghĩa vào dịp lễ trong tuần này — $30 triệu từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trong cuộc ganh đua rất khó khăn và xứng đáng là tài trợ Race to the Top. “Cuộc đua” này là một bài học trong sự kiên trì cho chúng ta theo nhiều phương cách.

Khi chương trình này mới khởi sự, Tiểu Bang Texas đứng ngoài cuộc – do đó chúng ta không thể ngay cả nộp đơn. Với sự thúc giục, Tổng Trưởng Arne Duncan nhìn thấy nhu cầu cho các học khu giống như chúng ta để nhận tài trợ này cho những chương trình sáng tạo, cá biệt mà có thể làm gương giáo dục cho toàn thể quốc gia, và hai năm trước, ông đã lập các tài trợ này sẵn sàng cho các học khu hay hệ thống các trường.

Năm vừa qua, chúng ta có nộp đơn xin nhưng không được, nhưng điều đó không cản bước chúng ta. Năm nay, chúng ta là một trong năm học khu nộp đơn – trong hơn 200 – và đã chiếm được tài trợ tuần này, và là học khu thành phố lớn duy nhất đã thắng. Bây giờ chúng ta sẽ nhận được khoảng $6 triệu mỗi năm trong năm năm tới để thăng tiến mô hình Linked Learning của chúng ta.

Tôi muốn diễn tả Linked Learning như một giây zíp-pơ của chiếc áo nối liền với nhau, một cách đồng đều, sự chú trọng đến việc chuẩn bị đại học của chúng ta khởi sự từ tiểu học. Ở trung học I cấp, học sinh khám phá những khả năng và sở thích, và ở trung học II cấp, học thuật nghiêm nhặt cộng với hướng nhắm đến các trường dậy nghề.

Ngay từ đầu, Linked Learning sẽ được đưa vào tám trường trung học II cấp – Furr, Eastwood, Reagan, Chavez, Milby, Westside, Lee, và Sterling. Dần dà nó sẽ là một phần của các trường tiểu học, trung học I và II cấp trong HISD. Chúng ta sẽ tiến bước với mô hình của chúng ta dù không có tài trợ của liên bang, nhưng $30 triệu này sẽ giúp chúng ta tham dự cuộc đua Race to the Top với Linked Learning như một cuộc đua nước rút hơn là chạy đường trường.

Chúng ta nhìn thấy sự chiến thắng này như một nhìn nhận bởi Bộ Giáo Dục về công việc chúng ta đã thi hành, dù kích thước rộng lớn, để cá biệt hóa học hành của từng học sinh – và sự tin tưởng vào mô hình này giúp chúng ta đưa Học Thuật Thế Kỷ 21 vào thế kỷ sắp tới.

Ngay từ đầu tôi đã nói rằng đây là một bài học kiên nhẫn, và tôi muốn nói với quý vị về một số điều tất cả chúng ta có thể học được về đức tính này từ người quản lý vĩ đại của chúng ta, Annetra Piper.

Đơn tham dự Race to the Top phải được nộp cho Bộ Giáo Dục ngay giữa lúc chính phủ đóng cửa vào tháng Mười, nhưng chúng ta được bảo rằng hạn chót phải được tuân giữ.

Bà Piper đích thân cầm đơn đến FedEx và trả thêm $8 để biết chắc là đơn sẽ được giao vào sáng ngày hạn chót thay vì vào lúc trưa. Bà kiên nhẫn theo dõi tiến trình trên mạng – và khi được biết là việc giao hàng không được thực hiện vì không ai ở đó nhận hàng, bà đã điện thoại. Bà muốn biết chắc là có ai đó ở Bộ Giáo Dục đang chờ, và bà nói cho FedEx know biết họ đang chuyên chở $30 triệu và người giao hàng cần quay trở lại gấp.

Ngay cả với việc nộp đơn gay go cho một chương trình xứng đáng, nếu không có Bà Piper, chúng ta đã bị cản trở trong cuộc đua Race to the Top. Đó là một thành tích đáng được huy chương vàng.