Tuần Lễ Chọn Trường Toàn Quốc 27–31 tháng Giêng

Tuần lễ Chọn Trường thường niên lần thứ tư khởi sự chuyến đi đầu tiên “Whistle-Stop Tour” trên toàn quốc ở Houston lúc 4g chiều thứ Bẩy, 25 tháng Giêng, tại công viên Union Station at Minute Maid Park (501 Crawford St., 77002).

Sinh hoạt này cung cấp cơ hội để biết thêm về chương trình Chọn Trường của HISD(School Choice) và tổng quát về các chương trình giáo dục được cung ứng bởi nhiều trường học khu như magnet và vanguardInternational BaccalaureateMontessori, và các trường dậy sớm môn đại học, các viện học thuật, và các trường charter.

Quý vị có thể đọc thêm về sinh hoạt này và trường HISD nào có tham dự ở đây.

Sau đây là mt s ngày quý v mun đánh du trong lch:

 • 14 th. Giêng – 2 th. Hai: quyên góp thực phẩm “Souper Bowl of Caring”
 • 17 th. Giêng: Hạn chót nộp đơn xin học bổng Jones
 • 25 th. Giêng: Chợ Thiếu Niên
 • 8 th. Hai: Ngày Giáo Dục & Ngành Nghề HHF
 • 13 th. Hai: Họp UBGD
 • 26 th. Hai: Tiệc trà Tình Trạng Các Trường
 • 28 th. Hai: Ngày “Go Texans”
 • 3&4 th. Ba: Đại Hội thường niên lần 28 Ngăn Ngừa Lạm Dụng Trẻ Em
 • 4 – 23 th. Ba: Houston Livestock Show & Rodeo
 • 9 th. Ba: Tiết Kiệm Thời Giờ Ánh Sáng Ngày bắt đầu
 • 13 th. Ba: Họp UBGD
 • 17-21 th. Ba: Nghỉ mùa Xuân.
 • 29 th. Ba: Thi đánh vần “Houston PBS Spelling Bee”