Tất Cả Các Trường và Văn Phòng HISD Đóng Cửa do Thời Tiết Khắc Nghiệt

Các lớp dự trù sẽ mở lại vào Thứ Tư

Houston Independent School District đã hủy bỏ các lớp cho— Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Giêng— do thời tiết khắc nghiệt và các điều kiện nguy hiểm liên quan đường xá có thể xảy ra.
Các viên chức HISD đã theo dõi sát thời tiết trong 24 giờ qua và đã xác định là các điều kiện đường xá bị đóng băng ở một số nơi trong vùng Houston có thể làm cho việc lái xe trở nên nguy hiểm. Do đó, tất cả các trường HISD và các văn phòng quản trị của học khu đều đóng cửa trong ngày này. Tất cả các hoạt động và dịp tổ chức thể thao cũng đều bị hủy bỏ. Phụ huynh, học sinh và nhân viên hiện đang được thông báo qua điện thoại.

Các lớp được quy định là sẽ mở lại như thường lệ vào Thứ Tư, ngày 29 Tháng Giêng. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang tiếp tục theo dõi các điều kiện thời tiết và sẽ thông báo cho phụ huynh nếu các điều kiện này thay đổi.
Để biết thêm các thông tin, xin vào www.houstonisd.org, gọi Đường Dây Nóng về Thời Tiết Khắc Nghiệt của HISD tại số 713-267-1704, hoặc theo dõi về học khu trên Twitter và Facebook: twitter.com/houstonisd (handle: @houstonisd) và facebook.com/houstonisd.