Các Lớp Đi Học Trở Lại hôm Thứ Tư nhưng Về Sớm

Học sinh HISD sẽ trở lại lớp hôm thứ Tư, 29 tháng Giêng như thường lệ. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục theo dõi các tình hình thời tiết và sẽ thông báo cho phụ huynh nếu có thay đổi.

Các phụ huynh cũng nên nhớ là thứ Tư là một ngày học sinh về sớm đã được định trước, với các trường cho ra về sớm hơn thường lệ 2.5 giờ.

Muốn biết thêm các thông tin mới, hãy vào trang houstonisd.org, gọi đường dây Thời Tiết Khắc Nghiệt HISD số 713-267-1704, hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter hoặc Facebook.

Nhiều phụ huynh và học sinh hỏi về việc mất giờ học sẽ được học bù như thế nào, và học sinh có buộc phải theo học các lớp vào ngày 18 tháng Tư (Lễ Mùa Xuân) hay 26 tháng Năm (Ngày Chiến Sĩ Trận Vong) không. Những ngày này được dự trù là ngày nghỉ, nhưng khu học chánh còn đặt làm những ngày học bù cho niên khoá hiện thời.