Monthly Archives: March 2019

HISD chọn các Hiệu Trưởng của Năm 2018-19

Cả một làn sóng ăn mừng vào sáng hôm thứ Tư khi khu học chánh đội vương miện cho các Hiệu Trưởng của Năm 2018-2019 cho các trường tiểu và trung học.

Trạm dừng chân đầu tiên của đoàn xe các nhà lãnh đạo và nhân viên học khu chánh là trường Tiểu Học Durham, ở đây ban quản trị, giáo chức và học sinh đã đứng chật nhà ăn để gây sự ngạc nhiên cho Hiệu Trưởng Amy Poerschke là Hiệu Trưởng Tiểu Học của Năm. 

“Khi khu học chánh phỏng vấn Hiệu Trưởng Poerschke vào hồi đầu năm nay, đó là tiếng nhạc ở tai của tôi khi nghe biết về sự đam mê và tận tụy của bà để bảo đảm các học sinh trong trường đều nhận được sự giáo dục tốt nhất,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói.  

Thật khó để giữ được nụ cười khi bà Poerschke được học sinh chào đón và bắt tay khi người hiệu trưởng năm thứ ba này bước qua đám đông.

Là một trường “Internal Baccalaureate World School”, bà Poerschke không chỉ đảm bảo thành phần học sinh trường Durham phản ánh sự đa dạng về dân số ở Houston, nhưng các học sinh thuộc đủ mọi thành phần đó còn nhận được nền giáo dục có phẩm chất.

Với Hiệu Trưởng Khalilah Campbell-Rhone, đó là một cơn lốc ngạc nhiên kể từ khi khởi sự niên khoá 2018-2019.  

Người Hiệu Trưởng Trung Học của Năm này đã khởi sự niên khoá bằng cách đưa trường ra khỏi danh sách Cần Cải Tiến. Cũng chính năm đó bà được giới lãnh đạo học khu nhìn nhận là đáng được giải thưởng “Excellence in Leadership” (lãnh đạo xuất sắc). 

“Tôi thật biết ơn khi bất ngờ được chọn là một trong các hiệu trưởng của năm cho HISD,” bà Campbell-Rhone nói. “Tôi cũng cảm ơn tất cả những người ở trường Worthing đã dành thời gian và nỗ lực để giúp cải tiến trường và thành tích học sinh.”

Sự ngạc nhiên hôm thứ Tư tiếp tục với một hiệu trưởng kỳ cựu, bà được khen ngợi vị nỗ lực biến đổi trường Trung Học Worthing.

“Quý vị không thể làm gì khác hơn là chúc mừng bà Khalilah khi bà từng là một khí cụ trong việc hoàn toàn biến đổi trường Trung Học Worthing,” bà Lathan said. “Có lúc thật khó để quý vị đi qua các hành lang của trường Worthing, bây giờ các hành lang thật im lặng trong khi học sinh trong lớp thì tập trung học hành.”

Hai hiệu trường này sẽ đại diện cho khu học chánh trong cuộc thi của tiểu bang về hiệu trưởng cấp vùng của năm, cũng như được vinh danh trong buổi lễ “Educators of the Year” (các nhà giáo dục của năm) của HISD vào tháng Năm.