Author Archives: HISD Communications

Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt Mùa Thu được xếp vào ngày 12 tháng Mười Hai

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức “2020 Special Education Fall Virtual Parent Summit” (đại hội phụ huynh giáo dục đặc biệt mùa thu 2020) vào ngày thứ Bảy, 12 tháng Mười Hai, cung cấp cho phụ huynh cơ hội để gặp gỡ các chuyên gia Giáo Dục Đặc Biệt và tham dự các khóa học trực tuyến.

Sinh hoạt này sẽ được coi là một cơ hội để HISD hỗ trợ gia đình tốt hơn và củng cố họ để trở nên một hợp tác viên trong việc giáo dục con em của họ. Chủ đề của sinh hoạt này là “Supporting Educational Success During a Crisis” (giúp thành công giáo dục trong sự khủng hoảng) và sẽ đề cập đến các đề tài tỉ như chuyển trường, giảng dạy, tuân thủ, và thẩm định.

Đại hội này là một sinh hoạt nửa ngày, và sẽ xảy ra từ 9g30 sáng đến 12g30 trưa. Sự tham dự thì miễn phí; tuy nhiên, cần phải ghi danh. Hãy nhấn vào đây để ghi danh.

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc với LaShondra Jackson tại LJacks34@houstonisd.org.  

Nhóm CORE của Sở Cảnh Sát cổ vũ chính sách quan hệ

Để lột bỏ hình ảnh tiêu cực xuất phát từ việc đeo một huy hiệu, Cảnh Sát Trưởng HISD Pedro Lopez Jr. đang theo sự lãnh đạo của các cảnh sát trưởng toàn quốc để đưa chính sách quan hệ vào các lớp HISD và các khu xóm.

Ý tưởng đó, cùng với một sự gia tăng mạnh về ngân quỹ cho sở, đã lót đường cho nhóm cảnh sát mới CORE (Community Outreach Responsive Engagement).

“Chúng tôi nhất định đi vào các cộng đồng, xây lại các mối tương quan và nối lại khoảng cách mà nó ngày càng sâu rộng với những gì đang xảy ra trên toàn quốc,” Cảnh Sát Viên HISD Steven Bennett nói, ông là một trong sáu sĩ quan phục vụ trong nhóm CORE. “Chúng tôi chỉ muốn đến đó và làm mọi thứ có thể để sửa chữa lại sự tương quan giữa cộng đồng và nhân viên công lực.”

Nhóm CORE đã trở nên một phần thiết yếu của Sở Cảnh Sát HISD, họ gặp gỡ với gần 2,000 học sinh HISD trên toàn học khu trong hai tuần đầu của chương trình này. Trong hai năm qua một người – Sĩ Quan Vanessa Losey – đã từng phục vụ là viên chức duy nhất về quan hệ cộng đồng cho toàn thể học khu.

Theo Sĩ Quan Bennett, bà Losey, được coi là “mẹ đỡ đầu” của nhóm CORE, đã hứng khởi ban quản trị và chỉ huy để có thêm những người như bà trong lãnh vực này. Với bà Losey, kinh nghiệm phục vụ học khu của bà chỉ là một cảm hứng.

“Nó giúp tôi thực sự hiểu một công chức là gì, và tôi hy vọng mọi sĩ quan hiểu được danh xưng công chức,” bà nói. “Tôi không chỉ là một sĩ quan cảnh sát; tôi là một người bảo vệ cộng đồng và nhiệm vụ của tôi là xây dựng sự tín nhiệm với học sinh và có những đối thoại khó khăn.”

Mục tiêu đầu tiên của nhóm CORE sẽ là việc phá vỡ những trở ngại đó, để học sinh dần dà tin tưởng họ và nhìn xa hơn huy hiệu này. Theo bà Losey, một khi học sinh hiểu rằng còn có những cảnh sát tốt lành, công việc thực sự mới có thể bắt đầu.

“Các viên chức CORE đang nhận biết rằng họ sẽ rất tháo vát. Nếu có một nhu cầu trong cộng đồng, thì gia đình, giáo chức và hiệu trưởng có thể đến với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chính đáng,” bà nói. “Vì chúng tôi làm việc để phá vỡ những trở ngại đó, bây giờ cộng đồng có sự tin tưởng để đến với chúng tôi và bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ. Đó là một ảnh hưởng giây chuyền.”

Trong tương lai, họ sẽ cung cấp một chuỗi sinh hoạt, chương trình đặc biệt, và những buổi trình diễn cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng, gồm “High Five Fridays” (các ngày thứ sáu cao điểm), trong đó các viên chức CORE sẽ chào đón các phụ huynh và học sinh tiểu học đến trường vào sáng thứ Sáu với âm nhạc và nhảy múa.

Việc khởi sự cuối tuần là một cách tích cực, theo Hiệu Trưởng John Flowers của trường Highland Heights, để dạy học sinh hãy nhìn các viên chức cảnh sát một cách tích cực.

“Học sinh chúng tôi rất thích để biết đến các cảnh sát và giao tiếp ở cấp tiểu học, nó sẽ giúp đương đầu với một số vấn đề ở cấp trung học,” ông nói. “Nếu chúng ta có nhiều cảnh sát như nhóm CORE muốn biết đến các học sinh, vấn đề cảnh sát sẽ khác biệt, sự tương giao sẽ khác biệt, khi các em lớn lên. Đó là một ích lợi hỗ tương cho cả hai bên.”

HISD gia tăng phân phối thực phẩm trước khi nghỉ lễ Tạ Ơn

Khi khu học chánh chuẩn bị đóng cửa nghỉ lễ Tạ Ơn, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang dồn nỗ lực để bảo đảm mọi học sinh có được thực phẩm lành mạnh trong kỳ nghỉ dài một tuần lễ, bắt đầu từ thứ Hai, 21 tháng Mười Một.

Mọi địa điểm lấy thức ăn ven đường ở trường sẽ cung cấp các bữa ăn học sinh cho bảy ngày vào thứ Năm, 19 tháng Mười Một – ngày lấy thức ăn sau cùng trước khi nghỉ lễ Tạ Ơn. Thông thường, việc lấy thức ăn ở trường chỉ đủ cho ba đến bốn ngày, chứ không đủ cho một tuần.

Ngoài ra, một địa điểm “Neighborhood Supersites” thứ ba sẽ được tổ chức tại trường “Sugar Grove Academy” vào thứ Bảy, 21 tháng Mười Một — lần phân phát sau cùng cho cộng đồng trước lễ Tạ Ơn. Địa điểm này được thêm vào hai địa điểm phân phối hiện có vào các ngày thứ Bảy và một vào các ngày thứ Tư.

Lịch Trình “Neighborhood Supersite” Tháng Mười Một

Thứ Tư, 11 & 18 tháng Mười Một; 2g đến 6g chiều

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy, 14 tháng Mười Một; 2g đến 5g chiều

Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th Street
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington Street

Thứ Bảy, 21 tháng Mười Một; 2g đến 5g chiều

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th Street
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington Street
  • Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme Road

Mọi địa điểm sẽ cung cấp bữa ăn đủ cho bảy ngày, cũng như các tiếp liệu căn bản về vệ sinh và lau chùi trong suốt tháng Mười Một.

Đồ tiếp liệu thì dành cho mọi người. Bữa ăn học sinh dành cho bất cứ trẻ em nào từ 1 đến 18 tuổi và tham dự việc học ảo. Nếu trẻ em không có trong xe, gia đình phải trình giấy khai sinh hay chứng nhận ghi danh trong bất cứ học khu nào của từng đứa trẻ cần thức ăn.

Việc phân phối tại trường và cộng đồng sẽ trở lại lịch trình thường lệ khi học khu mở cửa lại vào thứ Hai, 30 tháng Mười Một. Các địa điểm này sẽ đóng cửa vào các ngày 23, 26 và 30 tháng Mười Hai để nghỉ mùa đông.

Để có một danh sách đầy đủ về thời giờ và địa điểm phân phát các bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khuyên hãy kiểm lại trang mạng này về việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phát.

Dịch Vụ Dinh Dưỡng nêu ra các thể thức về sức khỏe cho bữa ăn trong trường

Khi việc giảng dạy diện đối diện tiếp tục trên toàn HISD, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đã hợp tác với các giáo chức và nhân viên khác trong trường để thiết lập một môi trường an toàn và lành mạnh cho học sinh để được ăn uống đầy đủ và sẵn sàng học hành.

Sở này đã thành lập các thể thức về sức khỏe và an toàn để bảo đảm sự an toàn và ngăn chặn sự lan tràn của COVID-19. Học sinh trong học khu được ăn sáng và ăn trưa. Mỗi trường có thể chọn ăn trưa trong lớp hay nhà ăn, tùy theo nhu cầu của mỗi trường.

Các bước gồm rửa tay và làm vệ sinh bàn tay và vệ sinh bàn ăn trước khi ăn, cũng như phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vật lý cho mọi học sinh và nhân viên. Các thức ăn được gói riêng, và học sinh ngồi ở những khu vực được ấn định để cho phép việc xếp đặt cách quãng và chéo nhau.

Một khi đã ngồi vào chỗ, học sinh có thể tháo khẩu trang để ăn, nhưng phải đeo lại khi ăn xong hay khi không ngồi ở bàn. Sau khi ăn xong, học sinh sẽ vất rác, trong khi vẫn giữ khoảng cách sáu bộ, và sau đó rửa tay một lần nữa trước khi trở lại lớp.

Hãy xem phim video dưới đây để có cái nhìn cặn kẽ đến các thể thức được sử dụng trong lớp cũng như trong nhà ăn trên toàn khu học chánh.

Thủ quân Watson làm ngạc nhiên học sinh trường C. Martinez với học bổng, giải thưởng

Khi những người tình nguyện mặc y phục đội dã cầu “Houston Texans” bước vào lớp ba của bà Wendy Martinez-Morales thuộc trường Tiểu Học C. Martinez hôm thứ Ba, các học sinh không nghĩ rằng các em có được một sự ngạc nhiên lớn.

Nhưng khi thủ quân Deshaun Watson đội Texans bắt đầu đi vào lớp học ảo này, các học sinh và bà Martinez-Morales cũng không thể giữ được sự khích động.

“Chúng tôi là người rất hâm mộ đội dã cầu Texans! Tôi không bao giờ nghĩ một điều như thế này sẽ xảy ra,” bà nói. “Nó thực sự bàng hoàng khi ông Watson dành thời gian bận rộn của ông để gặp chúng tôi.”

Watson, cùng với nhân vật huyền thoại của đội Texans là Cecil Shorts III, cũng có mặt để thông báo rằng bà Martinez-Morales và 25 học sinh trong lớp của bà là những người sau cùng thắng giải “Attend to Win” của đội Texans và công ty Reliant, giải này được đề ra để thêm sự khích lệ và hứng khởi cho những học sinh nào đăng nhập, học hành, dẫn đầu, và thành công trong khung cảnh lớp ảo và hỗn hợp.

“Tôi muốn dừng chân và nói chúng tôi rất hãnh diện về các em,” ông Watson nói với lớp, “Hãy giữ công việc tốt lành này và tiếp tục đăng nhập, học hành, dẫn đầu và thành công.”

Mức độ tham gia của lớp bà Martinez-Morales thì gần tuyệt hảo trong sáu tuần lễ vừa qua. Và nhờ nỗ lực của bà, giáo chức năm đầu đã nhận được một áo khoác có chữ ký của ông Deshaun Watson. Học sinh lớp ba là Jennifer Almanza, em chỉ thiếu đi học có một ngày, được chọn là học sinh của tuần và nhận được một trái banh dã cầu có chữ ký của ông Deshaun Watson.

“Khi họ gọi tên em, em bồn chồn, phấn khởi và vui sướng,” em nói. “Em chỉ muốn về nhà và khoe cha em trái banh này.”

Cả lớp đều nhận được các loại phần thưởng của đội Texans, gồm các trái banh dã cầu nhỏ, áo thun và đồ xạc điện thoại, do sự ưu đãi của Reliant. Hiệu trưởng Alejandro Lopez cũng có mặt để nhận một trợ cấp kỹ thuật trị giá $2,500 của Houston Texans và Reliant.

“Số tiền này là một sự thúc đẩy vì tôi thường nói với học sinh rằng những điều tốt sẽ xảy đến cho những ai làm tốt,” ông nói. “Các học sinh này từng đi học mỗi ngày và đây là phần thưởng của chúng, và sự thúc đẩy đó không chỉ cho các em nhưng còn cho các học sinh khác trong cộng đồng Clemente Martinez.”

Khởi xướng “Attend to Win” là một phần của chương trình “Youth Education Partnership” giữa Houston Texans và Reliant. Để biết thêm về khởi xướng này, hãy nhấn vào đây.

Trưởng nhóm HVAC giúp học sinh, nhân viên được thoải mái và an toàn

Khi nói đến các mức nhiệt độ, trưởng nhóm điện lạnh HVAC Jonathan Harper là một chuyên viên duy trì mọi thứ ‘vừa đúng.’

‘Vừa đúng’ có thể tùy theo mùa với cái nóng đổ mồ hôi của Texas và mùa đông ấm áp. Nhưng mục tiêu của ông luôn giống nhau – giữ cho học sinh và nhân viên được thoải mái.

“Nếu tôi nhận được điện thoại nói rằng cơ sở này nóng quá, phản ứng đầu tiên là tôi kiểm lại máy làm lạnh ở mái nhà,” Harper nói.

Ông Harper trông coi các trường và cơ sở vùng đông bắc HISD với sự giúp đỡ của nhóm thợ 15 người. Cùng nhau họ lắp ráp, sửa chữa, và bảo trì máy sưởi, hệ thông hơi, và máy lạnh trong gần 80 cơ sở của học khu.

Nó có thể là một công việc nhiều công sức, đòi hỏi ông Harper và nhóm thợ nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia, đáp ứng với những trường hợp khẩn cấp vào cuối tuần, và tìm ra hư hỏng trong những cơ sở thật cũ kỹ.

Nhưng ông lại thích những thách đố ấy. Khi mùa cúm đến gần giữa một đại dịch còn tiếp diễn, ông Harper tập trung vào việc bảo trì các máy giúp làm sạch không khí, dễ thở qua hệ thông hơi và hệ thống lọc.

“Chúng tôi thi hành phận sự để bảo đảm các bộ lọc được thay đều đặn, các khu vực được thông thoáng thích hợp, và các máy còn hoạt động,” Harper nói, ông tham gia HISD bảy năm trước đây.

Các máy lạnh HVAC đem không khí mát ở ngoài trời vào trong cơ sở trong khi đẩy không khí cũ ở bên trong ra ngoài. Điều này giúp cho việc lấy đi các chất ô uế và sinh bệnh mà chúng có thể gây nên mùi hôi và bệnh tật, ông Harper nói.

Trong khi các đơn vi cơ khí làm việc nặng, một phần công việc của ông Harper là bảo đảm lượng không khí ra vào cơ sở thì chính xác và nhiệt độ được kiểm soát.

“Nếu đó là giữa mùa hè, quý vị không muốn đem vào 100 phần trăm không khí ở Houston, vì ở điểm đó, quý vị không có điều hòa không khí,” Harper vừa nói vừa cười.

Harper nói ông học được nhiều bài học trong thời gian ở hiện trường, nhưng có một điều ông rất ưa thích.

“Để được thành công khi là một trưởng nhóm, quý vị cần sự hỗ trợ từ quản lý, cũng như một nhóm tận tâm hàng ngày,” ông nói. “May quá, ngay cả đại dịch cũng không làm ngừng điều đó.”

Học bổng “Marvy Finger Family Foundation” hiện rộng mở

Hãy nộp đơn trước ngày 1 tháng Ba để xin một học bổng về giáo dục kỹ thuật và ngành nghề

Những học sinh nào lưu tâm đến một nghề trong ngành xây cất, chuyên chở, y tá, hay kỹ nghệ thì có thể đủ tiêu chuẩn để hưởng một học bổng toàn phần trong một những lãnh vực trên. Dữ kiện về kỹ nghệ địa phương và toàn quốc cho thấy cần có các nhân viên có khả năng cao trong các công việc phát triển mạnh với tiềm năng được trả lương cao.

Kể từ 2012, tổ chức “Marvy Finger Family Foundation Scholarship” từng trao cho các học sinh tốt nghiệp HISD các học bổng toàn phần trang trải học phí đại học hai năm hay lấy chứng chỉ trong các ngành nhiều nhu cầu này. Học bổng này không chỉ bao gồm học phí nhưng còn cả sách vở, v.v.

Năm nay, 100 học bổng toàn phần này từ Finger cho một chương trình có bằng hay chứng nhận về kỹ thuật trong các ngành xe hơi, xây cất, thông tin và kỹ thuật điện toán, kỹ thuật kỹ nghệ, y khoa, luật, hậu cần, chế tạo, và chuyên chở. Bao gồm trong những lãnh vực này là HVAC (điện lạnh), ống, an ninh mạng, hàn, chuyên chở hàng hài, và nhiều thứ khác (xem đơn để biết đầy đủ).

Giải thưởng học bổng này được dựa trên sở thích của học sinh trong một chương trình học nghề và kỹ thuật, điểm hạng (tối thiểu 2.0 GPA), các hoạt động họ tham dự trong trường, và nhu cầu tài chánh.

Là một người nhận học bổng, học sinh phải:
• Ghi danh trong một chương trình lấy bằng cấp/chứng chỉ hai năm trong vùng Houston vào Thu 2021
• Dùng học bổng này để trả chi phí giáo dục (gồm chuyên chở, thực phẩm, và chỗ ở), gồm mọi dụng cụ và máy móc cần có ở đại học
• Hoàn tất chương trình lấy bằng cấp/chứng chỉ trong vòng hai năm

Để lấy đơn, hãy vào trang Marvy Finger Family Foundation ở đây hoặc lấy xuống PDF. Hạn chót nộp đơn là thứ Hai, 1 tháng Ba, 2021.

Hãy gởi toàn bộ hồ sơ xin học bổng về:

Marvy Finger Family Foundation
ATTN: Cruz Casiano
99 Detering Suite 155
Houston, TX 77007

Đơn xin phải có dấu bưu điện trước hay vào ngày thứ Hai, 1 tháng Ba, 2021. Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi Cruz Casiano số 713-867-7044 hay email scholarship@fingercompanies.com.

Khóa “Parent University” ảo ngày 17 tháng Mười Một chú trọng đến “Digital Citizenship”

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” lần tới từ 6g đến 8g tối ngày thứ Ba, 17 tháng Mười Một.

Chủ đề của khóa thứ ba này sẽ là “Digital Citizenship” (công dân kỹ thuật số). Khóa hội thảo sẽ mở đầu với một cuộc họp chung theo sau là các cuộc họp nhỏ bao gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham dự của phụ huynh, các nguồn năng cộng đồng, và làm thế nào phụ huynh có thể trở nên hợp tác viên tích cực trong việc giáo dục con em về kỹ thuật số.

Trong suốt niên khoá 2020-21, các khóa hội thảo ảo “Parent University” sẽ xảy ra theo căn bản hàng tháng:
• Thứ Ba, 19 tháng Giêng – Chuyển Trường
• Thứ Ba, 16 tháng Hai – Những Hỗ Trợ Ngoài Học Vấn trong HISD
• Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ Trợ Các Nhu Cầu Xã Hội và Cảm Xúc của Con Em

Khởi xướng toàn học khu này được bắt đầu từ tháng Chín 2018 với một sứ mệnh là đưa dẫn phụ huynh và con em trong HISD đến các nguồn năng mà nó giúp cho sự thành công trong các ngành học thuật, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà cũng như ở trường.

Mọi gia đình HISD được khuyến khích tham dự. Nhiều nguồn năng cộng đồng sẽ có sẵn cho phụ huynh. Việc ghi danh và biết thêm thông tin cho từng sinh hoạt thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/ParentUniversity.

Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò “Fall 2020 Virtual/Remote Learning Parent Survey”

Để hướng dẫn học khu biết cách quyết định, đặc biệt hướng đến việc học ảo, sở “Research and Accountability Department” của HISD đang khởi sự cuộc Thăm Dò Phụ Huynh về việc Học Ảo/Từ Xa Mùa Thu 2020.

Cuộc thăm dò này sẽ từ thứ Hai, 9 tháng Mười Một cho đến thứ Ba, 17 tháng Mười Một. Phụ huynh được yêu cầu điền bản thăm dò này trực tuyến tại trang HoustonISD.org/FallParentSurvey. Bản thăm dò cũng có bằng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Việt Nam, và Ả Rập.

Bao gồm trong bản thăm dò này là những câu hỏi tổng quát về gia đình, cũng như những câu hỏi về cảm nghiệm của học sinh trong việc học từ xa.

Cầu thủ Astros tặng iPad cho học sinh trường Tiểu Học Southmayd

Với tấm bảng cảm ơn tự tay làm lấy, lớp của cô Tonya Middleton tại trường Tiểu Học Southmayd hăng hái chờ đợi cuộc viếng thăm bất ngờ của một vị khách đặc biệt.

Khi cầu thủ của đội Houston Astros là Alex Bregman bước qua cửa thư viện của trường vào hôm thứ Hai với nụ cười trên khuôn mặt và các món quà trong tay, tiếng thở của các em học sinh đều có thể nghe được, các em thuộc nhóm bệnh tự kỷ.

“Đó là một luồng gió và là vinh dự để ở đây,” ông nói trong khi tung một hộp máy iPads cho các học sinh. “Hy vọng rằng các iPad này sẽ giúp học sinh vì nó là một cách học vui thích.”

Ông Bregman đã dừng chân tại một trường vùng đông nam Houston để tặng 10 máy iPad mới cho lớp này nhờ sự ưu đãi của tổ chức “Bregman Cares Charity”, cổ vũ ý thức bệnh tự kỷ qua sự hợp tác bác ái với “BlueSprig Autism”.

Cùng với máy iPad, ông Bregman đã cho mỗi học sinh một thẻ tặng quà để mua app thông tin Proloquo2go, nó được thiết kể để cổ vũ việc gia tăng khả năng giao tiếp và khuyến khích sự phát triển ngôn ngữ cho những người không nói được.

“Chương trình này được đề ra để giúp học sinh tập nói vì các em có bệnh tự kỷ, nên nó sẽ thực sự giúp đỡ các em,” Middleton nói. “Chúng tôi rất cảm kích về cơ hội này để giúp học sinh của chúng tôi học và liên lạc tốt hơn.”

Ông Bregman đã dành một vài phút để ký tên trên vật dụng Astros, trò chuyện với học sinh và nhân viên, và thảo luận về lý do đằng sau của việc ông tặng máy iPad.

“Khi nó còn nhỏ, máy iPad đã giúp con đỡ đầu của tôi học và gia tăng nói,” ông nói. “Do đó, vì điều này, chúng tôi quyết định tặng máy iPad để có thể giúp đỡ học sinh càng nhiều nếu có thể.”

Muốn biết thêm thông tin và “Bregman Cares Charity”, hãy vào trang BregmanCares.org