Monthly Archives: May 2019

Triển Lãm Nghệ Thuật HISD vào thứ Bảy tại “Miller Outdoor Theater”

Sở Nghệ Thuật HISD sẽ tổ chức triển lãm đầu tiên “Fine Arts Extravaganza” lúc 8g tối thứ Bảy, 4 tháng Năm tại Miller Outdoor Theater.  

Sinh hoạt này sẽ trình bày một vài học sinh có tài từ các trường trên toàn khu học chánh. Chương trình sẽ gồm các phần trình bày của các ban nhạc, ca đoàn, ban nhạc diễn hành, mariachi, học sinh nghệ sĩ, và các sản phẩm video do học sinh thực hiện.

Các ban nhạc trình diễn sẽ gồm All City Elementary Orchestra, All City Jazz Band, All City Mariachi, Visual Art video, Kinder HSPVA pianists, Burbank Elementary Choir, Meyerland PVA Middle School vocal soloists, All City Honor Dance Ensembles from all grades, Bellaire High School Break Dancers, Atherton Elementary School Theatre, Crespo Elementary School Musical Theatre của khu học chánh.

HISD coi mọi học sinh như một nghệ nhân mầm non, khi nhận biết rằng nghệ thuật là sức sống cho sự phát triển toàn diện một đứa trẻ. Khu học chánh cố gắng khích lệ khả năng lãnh đạo và nghệ thuật trong mọi trẻ em, giúp chúng biết quý trọng khả năng sáng tạo trong xã hội toàn cầu.