Monthly Archives: October 2021

ROSES cử hành việc mở đầu một niên khoá mới

Các học sinh từ chương trình dìu dắt của HISD “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES) được tán dương trong sinh hoạt mở đầu ROSES năm thứ hai, “ Blooming Stronger,” vào hôm thứ Tư, 29 tháng Chín, 2021. Học sinh và những người dìu dắt từ 16 trường HISD đã tham dự ảo để biết cách làm thế nào chương trình dìu dắt ROSES có thể giúp họ “phát triển mạnh mẽ hơn” khi đối diện với các thách đố.

Sinh hoạt này có diễn giả được mời là bà Mayra Valle và cũng là Giám Đốc Học Hành và Thiết Kế EMERGE, người đã tạo được cảm tưởng với những lời nói về căn tính, sự thuộc về, sự khích lệ, và sự quan trọng của việc yêu quý chính bản thân. Bà nhắc nhở học sinh rằng những quyết định hàng ngày thì có ảnh hưởng đến đời sống của họ.

“Hoa hồng thì không bao giờ tự so sánh với các bông hoa khác trong vườn, bởi vì nó quá bận rộn với việc triển nở,” bà Valle nói.

Các học sinh đã dành chút thời giờ để suy nghĩ về sự lành mạnh cảm xúc của mình và đề ra các mục tiêu bởi tham dự một sinh hoạt về tâm trí với giám đốc của “Houston’s Puranik Foundation”, Bhakti Sulankh. Học sinh học cách thở để giúp họ quân bình và đối phó với những căng thẳng và lo âu. Họ còn tập nói những lời khẳng định để khuyến khích việc đặt ra và đạt được các mục tiêu tích cực.

“Việc mở đầu ROSES vượt quá sự mong đợi của tôi,” Helen Vega nói, bà là chuyên gia “wraparound” của trường Tiểu Học Bonham đang hỗ trợ trường này. “Các học sinh của tôi tham dự việc luyện tập tâm trí và các trò chơi và có được sự khôn ngoan từ một diễn giả đầy cảm hứng.”

ROSES nhằm đào luyện các lĩnh vực phát triển này cho học sinh trong khu học chánh. Về những câu hỏi liên quan đến các chương trình dìu dắt của HISD, vui lòng liên lạc equityandoutreach@HoustonISD.org hay gọi số 713-556-8902.