Chevron Đóng Góp Đến $1T cho Các Trường Công Lập Qua “Donors Choose”

Chevron sẽ tặng $1 cho mỗi tám galông xăng bán được trong tháng Mười tại các trạm xăng Chevron và Texaco trong khởi xướng “Fuel Your School”, và giới tiêu thụ cũng có thể đóng góp cá nhân qua trang web “Donors Choose”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *