“Pleasure Pier” Tổ Chức Ngày Cảm Ơn HISD 26 và 28 tháng Mười Hai

Historic Galveston Pleasure Pier (2501 Seawall Blvd., 77550) sẽ tổ chức hai Ngày Biết Ơn HISD riêng biệt vào cuối tháng Mười Hai.

Qua sự cung ứng đặc biệt này, học sinh và nhân viên khu học chánh có thể mua vé vào cửa cả ngày được giảm đến 30 phần trăm.

  • HỌC SINH có thể được bớt giá vé vào thứ Tư 26 tháng Mười Hai.
  • NHÂN VIÊN có thể được bớt giá vào thứ Sáu 28 tháng Mười Hai.

Cả hai phải trình thẻ nhân dạng của học khu (hoặc phiếu điểm mới nhất của học sinh) khi mua vé tại cửa để được bớt giá vé cho gia đình và thân hữu.

Mọi thắc mắc có thể trực tiếp gọi số 1-855-789-7437 (toll-free) hoặc ridesfoodfun@ldry.com.